otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Bony żywieniowe na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS
str. 4  
2.
Dodatek za rozłąkę w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 5  
3.
Zwolnienie z oskładkowania odprawy dla pracownika powołanego do służby przygotowawczej
str. 6  
4.
Rekompensata z tytułu zaprzestania wypłaty nagrody jubileuszowej wyłączona z oskładkowania
str. 7  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS żony przedsiębiorcy wykonującej zlecenie w jego firmie
str. 8  
2.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
str. 9  
3.
Zbieg tytułu ubezpieczenia dla pracownika na urlopie bezpłatnym wykonującego działalność i zlecenie
str. 10  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie chorobowe w razie niezdolności do pracy powstałej w drugim miesiącu zatrudnienia
str. 12  
2.
Wliczenie wynagrodzenia rocznego do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla nauczyciela
str. 13  
3.
Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy
str. 14  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Okres zasiłkowy w razie niezdolności do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym
str. 16  
2.
Zasiłek chorobowy w razie złożenia zaświadczenia lekarskiego za okres wsteczny
str. 17  
3.
Jakie zasiłki przysługują pracownicy zwolnionej w okresie ciąży w związku z likwidacją pracodawcy?
str. 18  
V.
Emerytury i renty
1.
Informacja dla ubezpieczonych o składkach emerytalnych zapisanych na koncie w ZUS
str. 20  
2.
Wyrównanie renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej po wyroku sądu
str. 23  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Uwzględnianie w stażu zakładowym okresu zatrudnienia w przejętej firmie
str. 24  
2.
Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę
str. 25  
3.
Kto reprezentuje spółkę z o.o. przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem jej zarządu?
str. 28  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy pracownika niepełnosprawnego po wejściu w życie wyroku TK
str. 29  
2.
Planowanie dyżurów domowych pracownikom jednostki samorządowej
str. 34  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie stawki urlopowej ze składników zmiennych
str. 36  
2.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
str. 37  
3.
Wynagrodzenie w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz wypoczynkiem
str. 39  
4.
Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca nie zawsze uprawnia do dodatków
str. 41  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wydanie nowego świadectwa pracy w następstwie wykonania wyroku sądu pracy
str. 43  
2.
Informowanie załogi o możliwości utworzenia rady pracowników
str. 44  
2.1.
Ustalanie stanu zatrudnienia str. 44  
2.2.
Wybory członków rady pracowników str. 46  
3.
Czy osobom objętym ustawą kominową przysługuje dofinansowanie do wypoczynku?
str. 47  
4.
Zatarcie kary z odpowiedzialności porządkowej pracownika
str. 48  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Wypadek w podróży służbowej odbywanej prywatnym samochodem pracownika
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 49  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Dodatkowa praca w aspekcie zachowania prawa do odpoczynków oraz pięciodniowego tygodnia pracy
str. 52   
1.
Nadgodziny w dniu powszednim
str. 52  
2.
Zmiana rozkładu czasu pracy
str. 54  
3.
Praca w wolną sobotę
str. 55  
4.
Praca w niedzielę
str. 56  
5.
Równoważenie odpoczynków
str. 57  
XII.
Obliczanie wynagrodzenia za pracę nadliczbową
str. 58   
1.
Definicja pracy nadliczbowej
str. 58  
2.
Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
str. 58  
3.
Podstawa obliczania dodatku za godziny nadliczbowe
str. 60  
4.
Dodatki za przekroczenia dobowe
str. 61  
5.
Dodatki za przekroczenia średniotygodniowe
str. 61  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w ustawie o rehabilitacji
str. 63   
2.
Rozszerzenie katalogu postanowień sądu upadłościowego skutkującego uznaniem pracodawcy za niewypłacalnego
str. 63   
3.
Nowe wzory wniosków w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
str. 63   
4.
Refundacja ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
str. 64   
5.
Prace interwencyjne i roboty publiczne oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS
str. 64   
6.
Wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
str. 65   
7.
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracowniczych - wyrok TK
str. 65   
8.
Ulgi w spłacie należności składkowych ZUS a prawo do dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych - stanowisko MPiPS
str. 66   
9.
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
str. 67   
10.
Aktualizacja programu PŁATNIK - wersja 9.01.001D
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60