otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel. 95 720 85 40
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Do 30 kwietnia 2014 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2013 r.
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Ryczałt za nocleg gdy kierowca odpoczywa w kabinie samochodu - stanowisko GIP
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Odliczenie w zeznaniu podatkowym zapłaconych w 2013 r. składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
str. 6  
2.
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę
str. 9  
3.
Czy ZUS może zakwestionować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek?
str. 11  
4.
Umorzenie należności z tytułu składek przedsiębiorcy pomimo braku ich całkowitej nieściągalności
str. 12  
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 30 kwietnia br. - obowiązek sprawdzenia poprawności danych w raportach przekazanych do ZUS za 2013 r.
str. 13  
2.
Okresy przerwy w wykonywaniu "pracy szczególnej" w zgłoszeniu ZUS ZSWA
str. 16  
3.
Pracownik na urlopie ojcowskim w dokumentach kierowanych do ZUS
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Nabywanie prawa do świadczeń
1.
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego dla zatrudnionego w dwóch firmach
str. 19  
2.
Prawo do zasiłku od pierwszego dnia choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy
str. 20  
3.
Zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy powstałej w czasie zwolnienia na poszukiwanie pracy
str. 22  
4.
Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek dla pracownika z ustalonym prawem do renty
str. 23  
IV.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uznaniowe składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków
str. 24  
2.
Nagroda roczna podwyższy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 26  
3.
Wpływ nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy na wysokość zasiłku opiekuńczego
str. 27  
4.
Dodatek za niepalenie tytoniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 29  
V.
Emerytury i renty
1.
Renta rodzinna dla wdowy po ponownym zawarciu związku małżeńskiego
str. 30  
2.
Okres zasadniczej służby wojskowej może być zaliczony do pracy w szczególnych warunkach
str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 33  
2.
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim
str. 35  
3.
Brak uprawnień organów inspekcji do sprawdzania zasadności wypowiedzenia stosunku pracy
str. 36  
4.
Ponowne zatrudnienie emeryta na wolne stanowisko w jednostce samorządu terytorialnego
str. 37  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Udzielanie czasu wolnego za pracę przypadającą w święto
str. 39  
2.
Dodatkowa praca w czasie wolnym, odbieranym za wcześniejsze godziny nadliczbowe
str. 40  
3.
Ustalanie stanu zatrudnienia gwarantującego przestrzeganie wymiaru czasu pracy
str. 41  
4.
Czas pracy kierowcy autobusu szkolnego
str. 43  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
str. 45  
2.
Prowizja w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy
str. 46  
3.
Wynagrodzenie za okres ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
str. 47  
4.
Odprawa emerytalna, gdy pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy pobiera rentę rodzinną zamiast emerytury
str. 49  
5.
Ustawa kominowa a nagroda jubileuszowa
str. 51  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Uzupełnianie wiedzy i umiejętności bez zgody pracodawcy
str. 52  
2.
Zaliczenie schorzenia pracownika niepełnosprawnego do schorzeń specjalnych
str. 53  
3.
Podróż służbowa za granicę czy oddelegowanie?
str. 55  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania lekarskie i psychologiczne kierowców
str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Stopa procentowa składki wypadkowej na nowy rok składkowy
str. 58  
2.
Korekta zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
str. 59  
3.
Ubezpieczenia w ZUS dla pracowników delegowanych do pracy za granicę
str. 60  
4.
Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
str. 61  
5.
Czy nagrodę z okazji świąt wliczać do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?
str. 62  
6.
Limit dni opieki, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy
str. 62  
7.
Wynagrodzenie urlopowe i prawo do nagrody jubileuszowej
str. 63  
8.
Urlop pracownika młodocianego i urlop szkoleniowy
str. 64  
9.
Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego
str. 64  
10.
Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie ekwiwalentu za urlop
str. 65  
XII.
Premia o charakterze zmiennym a ustalanie niektórych należności ze stosunku pracy
str. 66   
1.
Uwzględnienie premii w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop
str. 66  
2.
Świadczenia obliczane jak wynagrodzenie urlopowe lub ekwiwalent
str. 69  
3.
Premia w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 69  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Co nowego w przepisach rozporządzenia dotyczącego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
str. 71   
2.
W dniach 20 i 21 kwietnia 2014 r. obowiązuje zakaz pracy w handlu
str. 71   
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60