otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Od przyszłego roku kolejne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem
str. 4   
2.
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy - stanowisko MPiPS
str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składek ZUS po zakwalifikowaniu wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
str. 8  
2.
Dokumenty ubezpieczeniowe za pracownicę łączącą urlop rodzicielski z pracą w obniżonym wymiarze
str. 11  
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy-emeryta
str. 12  
4.
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z opłacaniem składki na Fundusz Pracy i FGŚP
str. 14  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Dodatek uznaniowy wypłacany za okres choroby w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 16  
2.
Rekompensata z tytułu rozwiązania stosunku pracy a składki ZUS i podatek dochodowy
str. 17  
3.
Powstanie przychodu ze stosunku pracy w razie zapewnienia pracownikom bezpłatnego noclegu
str. 18  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość świadczeń chorobowych po wprowadzeniu nowego składnika wynagrodzenia
str. 20  
2.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego premii w kwocie faktycznie uzyskanej
str. 21  
3.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
str. 22  
4.
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego wypłacanego bezpośrednio po zasiłku chorobowym
str. 23  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem przypadający przed i w okresie urlopu wypoczynkowego
str. 26  
2.
Przekazywanie zaświadczenia lekarskiego do ZUS przez pracodawcę nieupoważnionego do wypłaty zasiłków
str. 27  
3.
Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej ze świadczeń chorobowych
str. 28  
V.
Emerytury i renty
1.
Rozwiązanie stosunku pracy warunkiem podjęcia przez ZUS wypłaty świadczenia emerytalnego
str. 30  
2.
Zawieszalność renty w związku z uzyskiwaniem przychodów z pracy zarobkowej
str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Umowy na czas określony pod rządami nowych przepisów kodeksowych
str. 32  
2.
Reprezentacja spółki z o.o. przy zawieraniu umowy z pracownikiem powołanym na członka zarządu
str. 34  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Kwalifikacja godzin ponadwymiarowych pracownika zatrudnionego na część etatu
str. 36  
2.
Prawo pracownika do odpoczynku po zakończonej w nocy podróży służbowej
str. 37  
3.
Rozpoczęcie obowiązującej w zakładzie pracy pory nocnej o niepełnej godzinie
str. 39  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obniżenie wysokości wynagrodzenia za czas spóźnień pracownika do pracy
str. 41  
2.
Kompensata pracy w dniu wolnym w razie wystąpienia NN w tym samym okresie rozliczeniowym
str. 42  
3.
Kwalifikowanie dodatku specjalnego oraz wynagrodzenia za nadgodziny do wynagrodzenia za urlop samorządowca
str. 43  
4.
Podstawa wymiaru ekwiwalentu i odprawy rentowej pracownika służby cywilnej
str. 45  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Zaliczenie okresów pracy za granicą do stażu urlopowego i ich dokumentowanie
str. 47  
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie osiągnięcia wyższego stażu u kolejnego pracodawcy
str. 49  
3.
Do końca września pracodawca powinien udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych
str. 50  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Czy przejazd na lotnisko stanowi podróż służbową?
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 52  
2.
Komu pracodawca może udostępnić akta osobowe pracownika?
str. 53  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Dodatkowe badania pracownika korzystającego z prywatnego pojazdu dla celów służbowych
str. 55  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Zmiana warunków umowy o pracę
str. 57   
1.
Warunki pracy i płacy podlegające zmianie
str. 57  
2.
Porozumienie zmieniające
str. 58  
3.
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
str. 59  
4.
Skutki nieprzyjęcia proponowanych warunków umowy
str. 63  
4.1.
Rozwiązanie umowy o pracę str. 63  
4.2.
Wydanie świadectwa pracy str. 63  
4.3.
Urlop w okresie wypowiedzenia zmieniającego str. 64  
4.4.
Uprawnienie do odprawy po wypowiedzeniu zmieniającym str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - bez zmian
str. 66   
2.
Od 1 września br. zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
str. 66   
3.
Dualne kształcenie zawodowe - zmiany w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60