otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wartości świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
str. 4  
2.
Osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników nie opłaca składki na FP za zleceniobiorców - kolejna zmiana stanowiska ZUS
str. 8  
3.
Stopa procentowa składki wypadkowej na rok składkowy 2015/2016 dla wspólników spółki jawnej
str. 9  
4.
Obowiązkowe składki na FP i FGŚP w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w obniżonym wymiarze
str. 11  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
str. 12  
2.
Powiadomienie pracodawcy o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
str. 14  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Prowizja od wartości sprzedaży w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 15  
2.
Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi przy pracy
str. 16  
3.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego z dwóch umów o pracę zawartych z tym samym pracodawcą
str. 18  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wynagrodzenie chorobowe za dzień wolny od pracy
str. 19  
2.
Przekazanie do ZUS zwolnienia lekarskiego dostarczonego przez pracownika za pośrednictwem poczty
str. 20  
3.
Wypłata zasiłku po przedłożeniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA za okres wsteczny
str. 21  
4.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, który zachorował w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy
str. 25  
2.
Wykazanie przychodów z umowy zlecenia w zaświadczeniu ZUS Rp-7
str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
str. 27  
2.
Obowiązywanie układu zbiorowego i pakietu socjalnego
str. 29  
3.
Rozwiązanie umowy zawartej z cudzoziemcem w związku z upływem ważności pozwolenia na pracę
str. 30  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie pracy wykonywanej w sobotę przez pracownika niepełnoetatowego
str. 32  
2.
Kompensata pracy w dni wolne w przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego
str. 33  
3.
Organizacja czasu pracy w przypadku wystąpienia pracy nadliczbowej, prywatnego wyjścia z pracy i podróży służbowej
str. 35  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Różnica w wysokości wynagrodzenia w razie odpracowania wyjścia prywatnego w innym miesiącu
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 37  
2.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po okresie przestoju
str. 38  
3.
Wpływ lunchu na wysokość diety
str. 39  
4.
Wynagrodzenie za urlop radcowski
str. 40  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Postępowanie pracodawcy w sprawie odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
str. 42  
2.
Kryterium wieku dziecka w aspekcie prawa do urlopów związanych z rodzicielstwem
str. 43  
3.
Prawo do urlopu z tytułu niepełnosprawności dla pracownika tymczasowego
str. 45  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Środki zasilające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
str. 46  
2.
Zawarcie ugody z pracownikiem w sprawie zmiany trybu zakończenia zatrudnienia
str. 47  
3.
Stan zatrudnienia wykazywany we wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
str. 49  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zakres podmiotowy refundacji zakupu okularów korygujących
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Zasady przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników
str. 52   
1.
Zagadnienia wstępne
str. 52  
2.
Rodzaje i warunki wykonywania badań profilaktycznych
str. 53  
2.1.
Badania wstępne str. 54  
2.2.
Badania okresowe str. 55  
2.3.
Badania kontrolne str. 56  
3.
Skierowanie na badania profilaktyczne
str. 57  
4.
Orzeczenie lekarza
str. 58  
5.
Odwołanie od orzeczenia
str. 58  
XIII.
Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika
str. 59   
1.
Ustalanie limitu wypłat wynagrodzenia za czas choroby
str. 59  
2.
Wyczekiwanie na prawo do wynagrodzenia chorobowego
str. 60  
3.
Ogólne zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczenia
str. 62  
4.
Sposób obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 63  
5.
Uzupełnianie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w zakresie refundacji składek emerytalno-rentowych otrzymywanej z PFRON przez przedsiębiorców
str. 66   
2.
Krótszy okres przechowywania przez pracodawców niektórych dokumentów pracowniczych - projekt zmian
str. 67   
3.
W maju br. wystąpią trzy dni świąteczne z zakazem pracy w handlu
str. 67   
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60