otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z komentarzem redakcji
1.1.
Praca w obniżonym wymiarze oraz prawo do urlopu wychowawczego
str. 4  
1.2.
Dzielnik do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia przy innej niż normatywna liczbie godzin rozkładowych
str. 5  
2.
Od 1 kwietnia 2015 r. nowe zasady przeprowadzania wstępnych badań lekarskich
str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wypłat dokonanych pracownikowi w razie absencji chorobowej
str. 7  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika uzyskującego wynagrodzenie z tytułu praw autorskich
str. 8  
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń przyznanych z okazji świąt Bożego Narodzenia
str. 12  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Do końca grudnia br. dla członków rady nadzorczej obowiązkowe tylko ubezpieczenie zdrowotne
str. 15  
2.
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby prowadzącej działalność z ustalonym prawem do renty
str. 17  
3.
Od 1 grudnia br. wchodzą w życie zmiany dotyczące sposobu zgłaszania się przedsiębiorców do ubezpieczeń w ZUS
str. 18  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie wynagrodzenia godzinowego
str. 20  
2.
Wysokość zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu
str. 21  
3.
Wliczenie nagrody do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego po zmianie wymiaru czasu pracy
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata zasiłku chorobowego w razie kolejnej niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby
str. 23  
2.
Czy pracownik otrzyma zasiłek gdy w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania?
str. 24  
3.
Kontynuowanie przez ZUS wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia dla osoby pobierającej rentę rodzinną
str. 25  
V.
Emerytury i renty
1.
Wykazanie okresów pobierania świadczeń chorobowych w zaświadczeniu ZUS Rp-7
str. 26  
2.
Czy dla celów emerytalnych praca kierowcy samochodu ciężarowego traktowana jest jako praca o szczególnym charakterze?
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Data zawarcia umowy o pracę
str. 30  
2.
Dalsze zatrudnianie pracownika w wieku przedemerytalnym w razie negatywnej oceny zdolności do pracy
str. 31  
3.
Tymczasowe powierzenie pracownikowi zastępstwa nieobecnego pracownika
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Okresy rozliczeniowe kierowców zatrudnionych w systemie równoważnym
str. 34  
2.
Dobór odpowiedniego systemu czasu pracy do specyfiki wykonywanych czynności
str. 35  
2.1.
Generalne zasady planowania pracy str. 35  
2.2.
Zadaniowy czas pracy str. 37  
2.3.
System równoważny str. 38  
2.4.
Wyjazdy służbowe i diety str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
str. 39  
2.
Wysokość współczynnika do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2015 r.
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 41  
3.
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w praktyce kadrowej
str. 41  
4.
Uwzględnianie dodatku funkcyjnego przy obliczaniu wynagrodzenia za dyżur medyczny
str. 43  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Okresy nauki w szkole uwzględniane przy obliczaniu stażu urlopowego
str. 45  
2.
Ustalanie wymiaru urlopu uzupełniającego w razie korzystania z urlopu bezpłatnego
str. 47  
3.
Prawo do dodatkowego urlopu, gdy pracownik później udokumentował niepełnosprawność
str. 49  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wydawania pracownikowi świadectwa pracy
str. 50  
2.
Obowiązek pracodawcy archiwizacji dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
str. 52  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy w okresie zimowym
str. 54  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty świadczeń chorobowych
str. 56   
1.
Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów zasiłkowych
str. 56  
2.
Wypłata zasiłków na przełomie roku
str. 57  
3.
Przekazywanie dokumentów zasiłkowych do ZUS
str. 58  
XIII.
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
str. 59   
1.
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
str. 59  
2.
Odszkodowania wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy
str. 64  
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60