otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Odpis na ZFŚS na pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych - stanowisko MPiPS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Wynagrodzenie i składki ZUS w razie rozwiązania przez pracownika umowy na początku miesiąca
str. 5  
2.
Zwolnienie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka z opłacania składek na FP i FGŚP po jego powrocie z urlopu rodzicielskiego
str. 6  
3.
Korekta wyższej od minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w razie choroby przedsiębiorcy
str. 7  
4.
Składki ZUS za rolnika-przedsiębiorcę po przekroczeniu kwoty granicznej podatku z działalności za 2014 r.
str. 9  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Okoliczności, w których nagroda jubileuszowa jest wyłączona z oskładkowania
str. 12  
2.
Świadczenia przyznane dzieciom pracowników z okazji Dnia Dziecka w podstawie składek ZUS i podatku
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie nagrody do podstawy wymiaru zasiłków w zależności od zapisu w przepisach płacowych
str. 15  
2.
Czy uzupełnić premię kwartalną, jeśli pracownik nie przepracował połowy obowiązującego czasu pracy?
str. 17  
3.
Ryczałt za pranie odzieży oraz za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych w podstawie wymiaru zasiłków
str. 18  
4.
Wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego ponownie po przejściu na emeryturę
str. 20  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy i macierzyński po rozwiązaniu jednej z umów o pracę
str. 22  
2.
Potrącenie z zasiłku chorobowego raty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Zaliczenie urlopu wychowawczego jako okresu składkowego przy ustalaniu kapitału początkowego
str. 24  
2.
Czy osobie niepracującej już w szczególnych warunkach przysługuje emerytura pomostowa?
str. 25  
VI.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 1 czerwca br. - informacja do ZUS o przychodach z pracy zarobkowej osób na świadczeniu przedemerytalnym
str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VII.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Cofnięcie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
str. 29  
2.
Przekroczenie terminu na rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
str. 30  
3.
Kiedy okresowe zatrzymanie prawa jazdy może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę?
str. 32  
4.
Brak obowiązku ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych pracowników
str. 33  
VIII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wcześniejsze wyznaczenie dnia wolnego za święto 15 sierpnia przypadające w bieżącym roku w sobotę
str. 34  
2.
Formalne wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
str. 36  
3.
Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym
str. 38  
IX.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie wystąpienia różnych nieobecności w pracy
str. 39  
2.
Wynagrodzenie urlopowe, gdy w jednym z miesięcy przyjmowanych do podstawy nie wystąpiły nadgodziny
str. 40  
3.
Egzekucja pożyczki bankowej z wynagrodzenia i wierzytelności zasiłku chorobowego
str. 41  
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udokumentowanie uprawnień do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego w trakcie zatrudnienia
str. 44  
2.
Wpływ okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego na wymiar urlopu wypoczynkowego
str. 46  
3.
Czy pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje urlop wypoczynkowy?
str. 47  
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Informacje o nieobecności spowodowanej chorobą i NN w treści świadectwa pracy
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 48  
2.
Rozszerzenie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
str. 50  
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Czy jest dopuszczalna modyfikacja skierowania na badania profilaktyczne?
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XIII.
Terminy rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym z powodu choroby pracownika
str. 53   
1.
Ustalenie daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy
str. 53  
2.
Obliczanie zakładowego stażu pracy
str. 55  
3.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 56  
XIV.
Przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 58   
1.
Rozliczenia składkowe
str. 58  
1.1.
Wysokość rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe str. 58  
1.2.
Źródła informacji, na podstawie których płatnik zaprzestaje opłacania składek str. 59  
1.3.
Składki ZUS w razie osiągnięcia w danym miesiącu rocznego limitu str. 60  
1.4.
Informacja o przekroczeniu limitu w raporcie ZUS RCA str. 61  
1.5.
Postępowanie w razie opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ponad limit str. 61  
2.
Rozliczenia zasiłkowe
str. 65  
2.1.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po przekroczeniu limitu str. 65  
2.2.
Wyrównanie zasiłku po zwrocie nadpłaty składek emerytalno-rentowych str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy zasiłkowej?
str. 67   
1.1.
Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka
str. 67  
1.2.
E-zwolnienia od 2016 r.
str. 67  
1.3.
Podstawa wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców
str. 67  
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60