otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składek po wyrównaniu wynagrodzenia za pracę i chorobowego
str. 4  
2.
Postępowanie płatnika w związku ze spóźnionym zgłoszeniem zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
str. 6  
3.
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP za osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
str. 8  
4.
Obliczanie składek emerytalno-rentowych za pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego
str. 10  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Możliwość wyboru ubezpieczeń z umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności po 31 grudnia 2015 r.
str. 11  
2.
Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie zmiennej premii miesięcznej wliczanej do podstawy wymiaru zasiłków
str. 15  
2.
Ustalanie podstawy wymiaru po zmianie rodzaju wypłacanego świadczenia
str. 17  
3.
Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy łączącej urlop rodzicielski z pracą w obniżonym wymiarze
str. 18  
4.
Wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie zawsze ograniczona
str. 19  
5.
Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków premii niepomniejszanej za wszystkie okresy choroby
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Upoważnienie pracodawcy do wypłaty zasiłków w 2016 r. zależne od liczby ubezpieczonych na dzień 30 listopada
str. 22  
2.
Czy wypłacić wynagrodzenie chorobowe, gdy pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego?
str. 24  
3.
Dowody do wypłaty zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po zmianach od 14 sierpnia 2015 r.
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 25  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Czy praca w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego?
str. 27  
2.
Dokumenty do przyznania świadczenia przedemerytalnego
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zmiana zakresu ochrony zatrudnienia pracownika wnioskującego o urlop wychowawczy
str. 29  
2.
Ochrona zatrudnienia pracownika starającego się o świadczenie rehabilitacyjne
str. 30  
3.
Zatrudnienie terminowe członków zarządu spółki po nowelizacji Kodeksu pracy
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczanie pracy wykonywanej w dniu wolnym
str. 33  
2.
Pozarozkładowa praca pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy
str. 35  
3.
Rekompensowanie pracy w niedzielę
str. 37  
4.
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy
str. 39  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby trwającej przez niepełny miesiąc zatrudnienia
str. 41  
2.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie
str. 42  
3.
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia w kwocie minimalnej
str. 43  
4.
Ryczałt na dojazdy komunikacją miejscową i ustalanie czasu podróży służbowej
str. 44  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Weryfikacja urlopu wypoczynkowego po udokumentowaniu wcześniejszego stażu
str. 46  
2.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego
str. 48  
3.
Czy urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny?
str. 50  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Warunki przechowywania dokumentacji kadrowej
str. 51  
2.
Czy zaliczyć do stażu pracy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia?
str. 52  
3.
Wykorzystanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi tylko przez jednego pracodawcę
str. 53  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Brak obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym przez pracownika
str. 54  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wartość sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szczepień przeciw grypie w podstawie składek ZUS
str. 55  
2.
Nakładanie na płatnika składek kary grzywny w związku z nieopłaceniem składek ZUS
str. 56  
3.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 57  
4.
Wypłata zasiłków i przekazanie wypłaty do ZUS
str. 58  
5.
Umowy na czas określony w 2016 r.
str. 59  
6.
Dłuższy niż ustawowy okres próbny
str. 59  
7.
Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy tzw. trzynastki
str. 60  
8.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika-weterana
str. 60  
9.
Dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego
str. 61  
10.
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy członka komisji wyborczej podczas wyborów parlamentarnych
str. 62  
XIII.
Udzielanie urlopu ojcowskiego
str. 62   
1.
Osoby uprawnione do urlopu ojcowskiego
str. 62  
2.
Nowe regulacje dotyczące urlopu ojcowskiego
str. 62  
3.
Udzielanie urlopu ojcowskiego w praktyce kadrowej
str. 63  
4.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
str. 65  
5.
Ubezpieczenia w ZUS w okresie urlopu ojcowskiego
str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Finansowe wsparcie na zatrudnienie młodych bezrobotnych w latach 2016-2018
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60