otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Obliczanie współczynnika do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - stanowisko resortu pracy
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika użytkującego pojazd służbowy do celów prywatnych
str. 5  
2.
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę wynagradzanego w stawce akordowej
str. 7  
3.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2016 r.
str. 8  
4.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej z działalności lub współpracy osoby pobierającej zasiłek macierzyński
str. 10  
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Dokumenty rozliczeniowe za pracownicę, której zasiłek macierzyński został podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego
str. 13  
2.
Przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach/świadczeniach wykazanych w raportach za 2015 r.
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Prowizja i premia od wartości sprzedaży w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 17  
2.
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
str. 18  
3.
Obliczanie zasiłku dla przedsiębiorcy deklarującego podwyższoną podstawę wymiaru składek
str. 20  
4.
Wyrównanie zasiłku po zwrocie nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznego limitu podstawy
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
str. 22  
1.1.
Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego str. 23  
1.2.
Zasiłek dla ojca dziecka za okres urlopu macierzyńskiego str. 25  
1.3.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego str. 26  
1.4.
Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego str. 27  
1.5.
Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego str. 29  
V.
Emerytury i renty
1.
Do końca lutego br. emeryci i renciści oraz podmioty ich zatrudniające przekazują do ZUS informację o przychodach z pracy zarobkowej
str. 29  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony
str. 35  
2.
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
str. 37  
3.
Krytyka przełożonego jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
str. 38  
4.
Powierzenie pracownikowi określonej funkcji aneksem do umowy o pracę
str. 39  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zasady zlecania pracownikom dyżurów pełnionych w domu
str. 40  
2.
Roszczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o dzień wolny za sobotnie święto
str. 42  
3.
Zaliczanie okresu szkolenia w dniu wolnym od pracy do czasu pracy
str. 43  
4.
Harmonogramy czasu pracy kierowców samochodów dostawczych o szczególnym przeznaczeniu
str. 45  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kwalifikowanie i rekompensowanie pracy wykonywanej poza rozkładem
str. 46  
2.
Ustalanie prawa i podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
str. 49  
3.
Wynagrodzenie za pracę nadliczbową w samorządzie
str. 51  
4.
Wpływ wydłużonych okresów wypowiedzenia umowy na czas określony na wysokość odszkodowań
str. 52  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Informacja o wykorzystaniu dni wolnych na dziecko do lat 14 w treści świadectwa pracy
str. 53  
2.
Świadczenia dla pracowników młodocianych z tytułu dokształcania teoretycznego
str. 55  
3.
Wpłacanie uznaniowych kwot na ZFŚS
str. 56  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Obowiązki pracodawcy w związku z wszczęciem postępowania w sprawie choroby zawodowej pracownika
str. 57  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Czy do umowy zlecenia zawartej przed 14 stycznia 2000 r. stosować nowe przepisy składkowe?
str. 58  
2.
Wykonywanie umowy zlecenia przez osobę będącą pracownikiem innego podmiotu
str. 59  
3.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 60  
4.
Dokumentowanie niezdolności do pracy
str. 61  
5.
Doręczenie wypowiedzenia w dniu objętym zwolnieniem lekarskim
str. 61  
6.
Potrącenie zaliczki udzielonej pracownikowi na poczet wynagrodzenia
str. 62  
7.
Urlop wychowawczy na okres dłuższy niż umowa na czas określony
str. 62  
8.
Zmiana regulaminu w zakresie podległości pracownika
str. 63  
9.
Limity umów na czas określony w służbie cywilnej
str. 64  
10.
Odpoczynek po podróży służbowej
str. 64  
XII.
Korzystanie przez pracodawcę z instrumentów rynku pracy
str. 65   
1.
Przyjęcie bezrobotnego na staż
str. 65  
1.1.
Czynności formalne str. 65  
1.2.
Obowiązki pracodawcy str. 66  
1.3.
Finansowanie stażu str. 67  
2.
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego
str. 68  
2.1.
Bezrobotni w wieku do 30. roku życia str. 68  
2.2.
Bezrobotni w wieku powyżej 50. roku życia str. 69  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Godzinowa płaca minimalna 12 zł dla umów zlecenia już od 1 lipca br.
str. 70   
2.
Od przyszłego roku wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy w wysokości 100% minimalnego
str. 71   
3.
Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorcy wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za styczeń 2016 r. - informacja PFRON
str. 71   
4.
Odsetki za zwłokę od zaległości składkowych
str. 72   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60