otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej w razie przedłożenia po przerwie kolejnego orzeczenia - stanowisko MPiPS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe udostępnionego pracownikowi nieodpłatnie lokalu mieszkalnego
str. 6  
2.
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego zatrudnionego w celu nauki zawodu
str. 8  
3.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem
str. 10  
4.
Przedawnienie prawa do zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
str. 12  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz zdrowotne dla pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego
str. 14  
2.
Czy ubezpieczyć w ZUS wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej?
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego, który pracował w nadgodzinach
str. 18  
2.
Dodatek za zastępstwo pobierany z przerwami w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 19  
3.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika w podstawie wymiaru świadczeń
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wyrównanie zasiłku chorobowego w razie błędnego ustalenia podstawy jego wymiaru
str. 22  
2.
Wykazywanie w zaświadczeniu ZUS Z-3a wynagrodzenia zleceniobiorcy
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 24  
3.
Wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
str. 25  
V.
Emerytury i renty
1.
Zamiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego
str. 26  
2.
Prawo do okresowej renty rodzinnej dla niepracującego małżonka
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Data rozwiązania stosunku pracy w przypadku pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
str. 29  
2.
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?
str. 30  
3.
Przyjęcie do pracy byłego pracownika w razie wygaśnięcia umowy z powodu tymczasowego aresztowania
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Ustalanie czasu trwania krajowej podróży służbowej
str. 33  
2.
Zaświadczenie o wyłączeniu stosowania skróconych norm czasu pracy wobec osób niepełnosprawnych
str. 34  
3.
Przerwy w pracy, w tym na karmienie dziecka piersią oraz lunchowa
str. 35  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Zagwarantowanie pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę
str. 36  
2.
Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględnić premię uznaniową?
str. 37  
3.
Wypłata ryczałtu dla kierowcy nocującego w kabinie samochodu w świetle uchwały SN
str. 38  
4.
Składniki wynagrodzenia dla nowego członka zarządu
str. 40  
5.
Odprawa emerytalna dla likwidatora spółki
str. 41  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym i okresie niezdolności do pracy związanej z ciążą
str. 43  
2.
Wymiar urlopu rodzicielskiego w razie zatrudnienia na czas określony
str. 44  
3.
Wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego w praktyce kadrowej
str. 45  
4.
Udzielenie urlopu bezpłatnego przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego
str. 46  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Przeprowadzenie przez pracodawcę kontroli stanu trzeźwości telepracownika
str. 48  
2.
Wykazanie efektu zachęty dla skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego
str. 49  
3.
Ustalenie organizacji związkowej reprezentującej pracownika
str. 51  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zaopatrzenie pracowników w odzież i obuwie robocze
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
str. 53  
2.
Niedopłata wynagrodzenia za pracę a składki ZUS
str. 53  
3.
Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
str. 54  
4.
Prawo do zasiłku opiekuńczego od pierwszego dnia ubezpieczenia
str. 55  
5.
Nowy okres zasiłkowy w razie powstania niezdolności do pracy z powodu innego schorzenia
str. 55  
6.
Wysokość podstawy wymiaru zasiłku po obniżeniu wynagrodzenia
str. 56  
7.
Wypowiedzenie umowy zlecenia
str. 56  
8.
Skrócenie tygodnia pracy i praca w systemie zadaniowym
str. 57  
9.
Urlop zatrudnionego przy pracy nakładczej
str. 58  
XIII.
Wypłata wynagrodzenia za czas choroby
str. 58   
1.
Dowody do wypłaty wynagrodzenia chorobowego
str. 58  
2.
Prawo do wynagrodzenia za czas choroby
str. 60  
2.1.
Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe str. 60  
2.2.
Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego str. 61  
2.3.
Wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia zatrudnienia str. 62  
2.4.
Brak prawa do wynagrodzenia chorobowego str. 63  
3.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 63  
3.1.
Zasady ogólne str. 63  
3.2.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przerwie w niezdolności do pracy str. 65  
3.3.
Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru str. 65  
4.
Wypłata wynagrodzenia chorobowego
str. 67  
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60