otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Zapewnienie posiłku profilaktycznego podczas podróży służbowej nie powoduje obniżenia wysokości diety - stanowisko MPiPS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Ustalenie wyłączonego z oskładkowania składnika wynagrodzenia wypłacanego za okres choroby - stanowisko ZUS
str. 5  
2.
Składki ZUS pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy
str. 8  
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi na podstawie wyroku sądu
str. 10  
4.
Opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne w razie podjęcia przez przedsiębiorcę pracy na rzecz byłego pracodawcy
str. 11  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Poświadczenie przez ZUS stosowania ustawodawstwa polskiego do zleceniobiorców wysłanych za granicę
str. 13  
2.
Ubezpieczenia w ZUS dla rencisty prowadzącego działalność gospodarczą i jednocześnie wykonującego umowę zlecenia
str. 14  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Nabywanie prawa do świadczeń
1.
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, gdy do wypadku doszło z winy pracownika
str. 17  
2.
Zasiłek dla pracownicy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, którego ojciec jest rencistą
str. 19  
3.
Prawo do wynagrodzenia za czas choroby spowodowanej nadużyciem alkoholu
str. 20  
4.
Potwierdzenie odzyskania zdolności do pracy przez lekarza medycyny pracy a otwarcie nowego okresu zasiłkowego
str. 21  
IV.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od terminu jej wypłaty
str. 22  
2.
Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 24  
3.
Przyjęcie do podstawy zasiłku wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiły różne absencje w pracy
str. 25  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Ubieganie się w ZUS o przyznanie świadczenia przedemerytalnego
str. 27  
2.
Świadczenie przedemerytalne dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawarcie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
str. 29  
2.
Klauzula o dopuszczalności wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
str. 31  
3.
Zatrudnianie bezrobotnych przez spółdzielnie socjalne
str. 32  
4.
Wypowiedzenie umowy o pracę oraz zmiana stanowiska po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego
str. 34  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dodatkowa praca pracownika niepełnoetatowego w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia roboczego
str. 35  
2.
Kompensata godzin nadliczbowych w kolejnym okresie rozliczeniowym
str. 36  
3.
Czas pracy pracownika odbywającego podróże służbowe samochodem
str. 38  
4.
Uprawnienie do odpoczynku równoważnego w przypadku usuwania awarii
str. 40  
5.
Odpracowanie "wyjścia prywatnego" przed rozpoczęciem dniówki
str. 41  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Rekompensowanie nadgodzin w jednostce samorządowej
str. 42  
2.
Obniżenie wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej
str. 44  
3.
Odprawa rentowa w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn pracodawcy
str. 45  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie uprawnień do urlopu wypoczynkowego u dwóch pracodawców
str. 46  
2.
Wymiar urlopu dla zatrudnionego od pierwszego stycznia absolwenta wyższej uczelni
str. 48  
3.
Prawo do urlopu wypoczynkowego dla pracownika podejmującego zatrudnienie po okresie przygotowania zawodowego
str. 49  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Aktualizacja danych osobowych pracownika po wymianie dowodu osobistego
str. 50  
2.
Ustalanie miejsca pobytu pracownika za pomocą GPS
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 52  
3.
Kryteria przyznawania bonów towarowych sfinansowanych z ZFŚS
str. 53  
4.
Nakaz inspektora pracy bez uzasadnienia prawnego i faktycznego
str. 54  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wypłacanie ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży roboczej
str. 55  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Uprawnienia i obciążenia pracownicze w 2015 r. wobec zmiany minimalnego wynagrodzenia
str. 57   
1.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
str. 57  
2.
Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne
str. 58  
2.1.
Dodatek za pracę w porze nocnej str. 58  
2.2.
Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy str. 58  
2.3.
Kwota wolna od potrąceń str. 60  
2.4.
Odszkodowania str. 62  
2.5.
Odprawy str. 62  
3.
Składki ZUS
str. 62  
3.1.
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób na urlopach wychowawczych str. 62  
3.2.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców str. 63  
4.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za okres choroby, opieki i macierzyństwa
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Od 9 października br. obowiązują niższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych
str. 67   
2.
Od 1 października br. minimalnie niższa składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
str. 67   
3.
Ryczałt za nocleg w kabinie samochodu przysługuje niezależnie od jej wyposażenia - kolejna uchwała SN
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60