otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
str. 4  
2.
Zaliczenie do kosztów podatkowych zapłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS
str. 5  
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń
str. 8  
4.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP po powrocie pracownika z urlopu związanego z rodzicielstwem
str. 10  
5.
Korzystanie z preferencyjnych zasad opłacania składek po wznowieniu działalności gospodarczej
str. 12  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
str. 13  
2.
Od 1 października osoba rozpoczynająca studia nie podlega ubezpieczeniom w ZUS z umowy zlecenia
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 17  
2.
Wysokość zasiłku po zawieszeniu wypłaty składnika wynagrodzenia
str. 18  
3.
Kiedy nagrodę wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po uzupełnieniu?
str. 20  
4.
Wysokość świadczenia chorobowego, gdy wynagrodzenie przekroczyło roczną podstawę wymiaru składek
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Terminy wypłaty zasiłków przez uprawnionego pracodawcę
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 22  
2.
Czy wypłacić zasiłek gdy pracownik wykorzystał tylko część zwolnienia lekarskiego?
str. 24  
3.
Wniosek o fakultatywne urlopy związane z rodzicielstwem po pierwszej wypłacie zasiłku macierzyńskiego
str. 25  
V.
Emerytury i renty
1.
Wypłata niezrealizowanego świadczenia po śmierci emeryta
str. 27  
2.
Termin na wydanie przez ZUS decyzji przyznającej prawo do emerytury
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę po trzymiesięcznym okresie choroby
str. 30  
2.
Czy po przyznaniu pracownikowi renty należy rozwiązać z nim umowę o pracę?
str. 31  
3.
Przyczyna wypowiedzenia w treści świadectwa pracy a świadczenie przedemerytalne
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wymiar zatrudnienia przy stałej liczbie godzin pracy w tygodniu
str. 34  
2.
Nieobecność w pracy w dniu wyznaczonym jako wolny za 1 listopada
str. 36  
3.
System czasu pracy i przerwy w pracy kierowcy samochodu służbowego
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop z miesięcy wcześniejszych niż bezpośrednio poprzedzające
str. 40  
2.
Obliczanie ekwiwalentu za urlop po absencji w pracy
str. 41  
3.
Dodatek stażowy za okres choroby w przypadku wystąpienia jeszcze innych nieobecności w pracy
str. 43  
4.
Udzielanie i potrącanie kary pieniężnej za nieobecność w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych
str. 44  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
str. 45  
2.
Prawo do dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy pracownika niepełnosprawnego
str. 47  
3.
Zgłoszenie żądania urlopu pocztą elektroniczną
str. 48  
4.
Zasady nabywania przez nauczyciela uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia
str. 50  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Sprostowanie świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy
str. 51  
2.
Informowanie pracodawcy o odbyciu kary pozbawienia wolności
str. 52  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania profilaktyczne po przerwie w zatrudnieniu
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zapłata składek ZUS po terminie a prawo do dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
str. 55  
2.
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
str. 55  
3.
Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego
str. 56  
4.
Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 57  
5.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w akordowym systemie wynagradzania
str. 58  
6.
Zniesienie prawa do nagrody jubileuszowej w regulaminie wynagradzania
str. 58  
7.
Termin wykorzystania zwolnienia od pracy w związku ze zgonem dziadka pracownika
str. 59  
XIII.
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy przez pracownika
str. 59   
1.
Wypowiedzenie umowy o pracę
str. 59  
2.
Rozliczenie czasu pracy
str. 59  
3.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
str. 60  
4.
Odprawa emerytalno-rentowa
str. 61  
5.
Termin wypłaty należności ze stosunku pracy
str. 62  
6.
Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
str. 62  
7.
Archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowych
str. 63  
8.
Przekazanie dokumentów do ZUS
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych zostaną objęci ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
str. 66   
2.
Dopiero od 2016 r. nastąpią zmiany w zasadach oskładkowania umów cywilnoprawnych
str. 66   
3.
Jakie ułatwienia dla pracodawców wprowadza kolejna ustawa deregulacyjna?
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60