otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Nowe uprawnienia do urlopów i zasiłków związanych z rodzicielstwem, w tym dla samotnych ojców
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i podatek dochodowy od wartości udostępnionego pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
str. 6  
2.
Zwrot zleceniobiorcy nadpłaconych składek ZUS
str. 8  
3.
Ubieganie się płatnika w ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
str. 10  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia społeczne z kontraktu menedżerskiego wykonywanego w ramach prowadzonej działalności
str. 11  
2.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy zlecenia cudzoziemca spoza UE
str. 13  
3.
Pozostanie w ubezpieczeniu w KRUS rolnika podejmującego działalność gospodarczą lub współpracę
str. 14  
4.
Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie premii kwartalnej po zmianie etatu w podstawie wymiaru zasiłków
str. 17  
2.
Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 18  
3.
Ustalanie prawa i wysokości świadczeń za czas choroby pracowników sezonowych
str. 19  
4.
Waloryzacja najniższej podstawy wymiaru zasiłku przyjętej do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zmiany do ustawy zasiłkowej
str. 22  
1.1.
Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8, gdy jego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim str. 22  
1.2.
Definicja członków rodziny uprawnionych do wypłaty zasiłku opiekuńczego str. 22  
1.3.
Rozszerzenie uprawnień do dodatkowego zasiłku opiekuńczego str. 23  
1.4.
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców str. 23  
1.5.
E-zwolnienia lekarskie str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Wpływ prowadzenia działalności zarobkowej na otrzymywaną emeryturę
str. 27  
2.
Czy przysługuje emerytura pomostowa kierowcy samochodu ciężarowego?
str. 30  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zakres danych osobowych, jakich może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika
str. 31  
2.
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
str. 32  
3.
Dopuszczalność zwolnienia pracownika pobierającego emeryturę
str. 34  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Sposoby organizowania ruchomego czasu pracy
str. 36  
2.
Wprowadzenie w firmie zadaniowego czasu pracy dla części pracowników
str. 37  
3.
Harmonogram czasu pracy kierowcy
str. 39  
4.
Wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym wystąpił urlop okolicznościowy
str. 40  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
str. 41  
2.
Dopełnienie podstawy nagrody jubileuszowej
str. 43  
3.
Wysokość wynagrodzenia oraz kwoty wolnej od potrąceń w razie przekroczenia rocznego stażu w trakcie miesiąca
str. 44  
4.
Kompensata nadgodzin w jednostce samorządowej
str. 45  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady uzgadniania regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi
str. 47  
2.
Warunki podpisania umowy cywilnoprawnej z małoletnim
str. 49  
3.
Obowiązywanie umowy o zakazie konkurencji zawartej z poprzednim pracodawcą
str. 50  
4.
Ustalanie stanu zatrudnienia wykazywanego we wniosku Wn-D
str. 51  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia pracowników kierujących pojazdami
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS członków rady nadzorczej
str. 54  
2.
Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
str. 55  
3.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 56  
4.
Obliczanie podstawy wymiaru zasiłków
str. 56  
5.
Podjęcie pracy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
str. 57  
6.
Zmiana nazwy pracodawcy albo stanowiska
str. 57  
7.
Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego
str. 58  
8.
Zwolnienia od pracy działacza związkowego wybranego do rady pracowników
str. 59  
9.
Wymiar urlopu pracowników sezonowych
str. 59  
10.
Termin inwentaryzacji
str. 60  
XII.
Porzucenie pracy przez pracownika
str. 61   
1.
Okoliczności i skutki porzucenia pracy
str. 61  
2.
Natychmiastowy tryb rozwiązania umowy
str. 61  
3.
Data rozwiązania umowy
str. 63  
4.
Wynagrodzenie za okres nieprzepracowany
str. 64  
5.
Rozliczenie urlopu wypoczynkowego
str. 65  
6.
Treść świadectwa pracy
str. 65  
7.
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
str. 66  
8.
Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy
str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w umowach terminowych
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60