otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
ZUS potwierdza stanowisko redakcji w sprawie stosowania zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP
str. 4  
2.
Zleceniodawca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników opłaca składkę na FP za zleceniobiorców - zmiana stanowiska ZUS
str. 7  
3.
Składki ZUS od dodatków za nadgodziny wypracowane we wcześniejszym miesiącu
str. 9  
4.
Odroczenie terminu płatności składek ZUS
str. 10  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie kosztu dojazdu pracowników do pracy
str. 12  
2.
Przyznawanie pracownikom dodatkowym świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych
str. 14  
3.
Ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnione wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze w podstawie zasiłków
str. 18  
2.
Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia godzinowego oraz premii ustalonej od stawki godzinowej
str. 19  
3.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
str. 20  
4.
Nagroda z okazji "Dnia Nauczyciela" w podstawie wymiaru świadczenia za czas choroby
str. 24  
5.
Sprawdź wskaźnik waloryzacji podstawy świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r.
str. 25  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dziecka pracujących na tej samej zmianie
str. 27  
2.
Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka w razie rozwiązania umowy o pracę po udzieleniu urlopu ojcowskiego
str. 29  
V.
Emerytury i renty
1.
Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osoby z krótkim stażem
str. 29  
2.
Kiedy do ustalenia emerytury ZUS przyjmie minimalne wynagrodzenie w miejsce brakujących zarobków?
str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skuteczność porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
str. 32  
2.
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
str. 33  
3.
Zatrudnienie pracownicy powracającej do pracy po urlopie wychowawczym
str. 36  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zasady ustalania i zmiany rozkładów czasu pracy w systemie zmianowym
str. 38  
2.
Stosowanie okresu rozliczeniowego obejmującego części miesięcy kalendarzowych
str. 41  
3.
Ustalanie wymiaru dla pracujących w równoważnym systemie czasu pracy
str. 43  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej wysokości w razie absencji chorobowej
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 44  
2.
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego po zmianie etatu i wysokości wynagrodzenia za pracę
str. 46  
3.
Zapewnienie pracownikowi wynagrodzenia za pracę na poziomie minimalnym
str. 47  
4.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
str. 49  
5.
Potrącenia na poczet egzekucji komorniczej z różnych świadczeń wypłaconych w tym samym miesiącu
str. 50  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Czy jest dopuszczalne pobranie od pracowników odcisków linii papilarnych?
str. 52  
2.
Postępowanie pracodawcy wobec pracownika będącego pod wpływem "dopalaczy"
str. 53  
3.
Powoływanie ABI przez pracodawcę niebędącego osobą fizyczną - stanowisko GIODO
str. 55  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracującym przy komputerze
str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Składki na ubezpieczenie wypadkowe
str. 57   
1.
Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym
str. 57  
2.
Rodzaje świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego
str. 57  
3.
Okres obowiązywania stopy procentowej składki wypadkowej
str. 58  
4.
Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej na rok 2015/2016
str. 59  
4.1.
Ustalenie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego str. 59  
4.2.
Płatnicy samodzielnie ustalający wysokość stopy procentowej składki wypadkowej str. 61  
4.3.
Płatnicy składek, którym ZUS ustali stopę procentową składki wypadkowej str. 64  
5.
Sankcje z tytułu nieprawidłowego ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana załącznika określającego stopy procentowe składki wypadkowej
str. 66   
2.
W dniu 30 kwietnia br. mija termin na przekazanie do PFRON sprawozdań finansowych za 2014 r.
str. 66   
3.
Od 1 kwietnia br. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
str. 67   
4.
Bez zmian wysokość odsetek za zwłokę
str. 67   
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60