otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczenia z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego pracownikowi
str. 4  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie wykonywania umów zlecenia i o dzieło w tym samym podmiocie
str. 8  
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od dojazdów członków rad nadzorczych na posiedzenie rady
str. 9  
4.
Termin i forma płatności składek ZUS
str. 13  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Kiedy pakiety medyczne dla zleceniobiorców są wyłączone ze składek na ubezpieczenia?
str. 14  
2.
Dodatek stażowy wypłacany za okres przebywania pracownika na urlopie wychowawczym w podstawie składek ZUS
str. 15  
3.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownicy na urlopie wychowawczym
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia kwotowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
str. 18  
2.
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który nie miał prawa do świadczenia za poprzedni okres choroby
str. 19  
3.
Diety i ryczałty w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
str. 20  
4.
Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Otwarcie nowego okresu zasiłkowego tylko po odzyskaniu zdolności do pracy
str. 23  
2.
Wysokość zasiłku chorobowego dla pracownika w wieku powyżej 50 lat przebywającego w szpitalu
str. 24  
3.
Przesunięcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego w razie pobytu dziecka w szpitalu
str. 25  
4.
Odsetki z tytułu opóźnienia wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS
str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Uwzględnienie okresu nauki w szkole wyższej przy ustalaniu kapitału początkowego
str. 27  
2.
Przeliczenie wysokości emerytury także, gdy wskaźnik podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio ustalonego
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zapis w umowie o pracę o przyjęciu odpowiedzialności materialnej przez pracownika
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 30  
2.
Przeniesienie chronionego pracownika samorządowego na inne stanowisko
str. 32  
3.
Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi wybranemu do rady pracowników
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Powierzenie kierownikowi pracy w weekend
str. 35  
2.
Okres przechowywania ewidencji czasu pracy pracownika
str. 37  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik podjął pracę
str. 38  
2.
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z wykonywania pracy
str. 39  
3.
Staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej
str. 40  
4.
Obniżanie diety z tytułu krótkotrwałych zagranicznych podróży służbowych
str. 42  
5.
Wysokość odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
str. 43  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Zaliczanie do okresu zatrudnienia stażu z urzędu pracy i praktyki absolwenckiej
str. 44  
2.
Ustalenie uprawnień do urlopu wypoczynkowego z każdego stosunku pracy
str. 46  
3.
Wymiar urlopu nauczyciela akademickiego
str. 47  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Dokumentowanie pracy w szczególnych warunkach
str. 48  
2.
Podróż służbowa do miejscowości sąsiadującej z miejscem zameldowania
str. 50  
3.
Skutki przekroczenia terminu na powołanie pracownika instytucji kultury na stanowisko dyrektora
str. 51  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Warunki zwolnienia z obowiązku przeprowadzania badań wstępnych pracownika-kierowcy
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Dofinansowanie do niezorganizowanego wypoczynku pracowników
str. 54   
1.
Podmiot zobowiązany do wypłaty świadczeń
str. 54  
2.
Charakterystyka świadczeń
str. 54  
3.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikowi na wypoczynek
str. 57  
XIII.
Jakie uprawnienia przysługują pracownikom niepełnosprawnym?
str. 58   
1.
Zakres uprawnień szczególnych
str. 58  
2.
Czas pracy
str. 59  
2.1.
Normy czasu pracy niepełnosprawnych str. 59  
2.2.
Ograniczenia pracy w nocy i w nadgodzinach str. 60  
2.3.
Wyjątki od ograniczeń czasu pracy niepełnosprawnych str. 61  
3.
Przerwa w pracy na gimnastykę i wypoczynek
str. 62  
4.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy
str. 62  
5.
Zwolnienie od pracy na rehabilitację
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
O ile wzrośnie płaca minimalna w 2016 r.?
str. 66   
2.
Zleceniobiorca powinien mieć możliwość przystąpienia do związku zawodowego - wyrok TK
str. 66   
3.
Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu
str. 67   
4.
Termin na przekazanie do PFRON wniosku Wn-D wraz z załącznikami
str. 67   
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60