otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Korekta dokumentów rozliczeniowych za okres, z którego należności uległy przedawnieniu
str. 4  
2.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
str. 6  
3.
Opłacanie składki na FGŚP za zleceniobiorcę
str. 7  
4.
Składki ZUS i podatek od wartości pieniężnej kart na basen i siłownię
str. 9  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia społeczne z działalności dla przedsiębiorcy zatrudnionego na etacie, który nie otrzymał wynagrodzenia za pracę
str. 10  
2.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS przez osobę sprawującą osobistą opiekę nad małym dzieckiem
str. 11  
3.
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność - zgodne z konstytucją
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego po zmianie warunków pracy i płacy
str. 15  
2.
Premia prowizyjna w podstawie wymiaru zasiłków
str. 17  
3.
Zasiłek macierzyński oraz wynagrodzenie chorobowe w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 18  
4.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu
str. 19  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Nowy okres zasiłkowy w razie przerwy w niezdolności do pracy przypadającej na urlop
str. 21  
2.
Świadczenia chorobowe dla pracownika, który przedłożył błędnie wystawione zaświadczenie ZUS ZLA
str. 22  
3.
Zasiłek macierzyński gdy w trakcie jego pobierania osoba prowadząca działalność urodzi drugie dziecko
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Okresy nieobecności w pracy w zaświadczeniu ZUS Rp-7
str. 24  
2.
Przeliczenie wysokości emerytury pomostowej dla osoby kontynuującej zatrudnienie
str. 25  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Brak obowiązku przywrócenia do pracy pracownicy w ciąży
str. 26  
2.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem chronionym w razie likwidacji pracodawcy
str. 28  
3.
Powierzenie pracownikowi innej niż dotychczasowa pracy, niezgodnej z jego kwalifikacjami
str. 29  
4.
Wygaśnięcie umowy o pracę wspólnika spółki z o.o. po odkupieniu przez niego wszystkich udziałów
str. 31  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2015 r.
str. 32  
2.
Wyznaczenie w firmie innego dnia wolnego za święto 1 listopada
str. 34  
3.
Przerwy i odpoczynki kierowców zatrudnionych przy wywozie odcieków
str. 36  
4.
Odpracowanie wyjścia prywatnego w czasie przerwy na karmienie
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy
str. 39  
2.
Skutki finansowe zmiany czasu letniego na zimowy
str. 41  
3.
Zmiana postanowień umownych osoby niepełnosprawnej w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę
str. 42  
4.
Ustalanie prawa do diet z tytułu krajowej podróży służbowej
str. 43  
5.
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
str. 45  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zawarcie kolejnej umowy zlecenia
str. 46  
2.
Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w ubezpieczonym pojeździe
str. 47  
3.
Obowiązek gminy do zapewnienia przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
str. 49  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wstępne badania pracownika zatrudnionego po odbyciu stażu
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia z umowy zlecenia dla studenta w razie przesunięcia obrony pracy dyplomowej
str. 52  
2.
Zatrudnienie młodocianego u rodzica a składka na FGŚP
str. 52  
3.
Skutki opłacenia przez zleceniodawcę składek ZUS za zleceniobiorcę
str. 53  
4.
Zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
str. 53  
5.
Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 54  
6.
Utrata prawa do zasiłku chorobowego w razie podjęcia szkolenia
str. 55  
7.
Okres wyczekiwania zleceniobiorcy na prawo do zasiłku chorobowego
str. 56  
8.
Kolejna umowa o pracę zawarta z własnym pracownikiem
str. 56  
9.
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej
str. 57  
10.
Kto ponosi odpowiedzialność za rzeczy własne pracownika zniszczone podczas wypadku przy pracy?
str. 58  
11.
Funkcjonowanie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej
str. 58  
12.
Zmiana odpisu na ZFŚS i osoby uprawnione
str. 59  
XII.
Rozliczenie czasu pracy po zakończeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
str. 59   
1.
Koniec pierwszego rocznego okresu rozliczeniowego
str. 59  
2.
Niezrekompensowane dni wolne od pracy
str. 62  
3.
Zatrudnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
str. 63  
4.
Wpływ podwyżki wynagrodzenia w trakcie okresu rozliczeniowego na opłacenie nadgodzin
str. 64  
5.
Kompensata nadgodzin po zakończonym okresie rozliczeniowym
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Przekroczenie 24-miesięcznego zatrudnienia w okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej - uchwała SN
str. 66   
2.
Składki ZUS w 2015 r. po ogłoszeniu projektu ustawy budżetowej
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60