otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe lokalu mieszkalnego udostępnionego pracownikom zamiejscowym
str. 6  
2.
Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownika będącego wcześniej osobą bezrobotną
str. 8  
3.
Ustalenie okresu opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
str. 9  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Czy uczeń oraz student po 31 grudnia br. podlegają z umowy zlecenia ubezpieczeniom społecznym?
str. 11  
2.
Ubezpieczenia w ZUS pracownicy, która urodziła dziecko w czasie urlopu wychowawczego
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie chorobowe, gdy niezdolność do pracy powstała w drugim miesiącu zatrudnienia
str. 15  
2.
Zmienny składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po urlopie bezpłatnym
str. 16  
3.
Premia czteromiesięczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 18  
4.
Wynagrodzenie chorobowe pracownika samorządowego przeniesionego do innej jednostki
str. 19  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypełnianie zaświadczenia ZUS Z-3 przy wynagrodzeniu godzinowym i zmiennej premii miesięcznej
str. 20  
2.
Zasiłek chorobowy po przyznaniu renty
str. 22  
3.
Wypłata zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po ustaniu umowy zlecenia
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Wyłączenie pracownika, na jego wniosek, z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 24  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Konsekwencje rozwiązania umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem
str. 27  
2.
Prawo pracownika do swobodnego wyboru pracodawcy
str. 28  
3.
Oddział firmy jako samodzielny pracodawca
str. 30  
4.
Kiedy rada nadzorcza może wypowiedzieć umowę o pracę członkowi zarządu spółki?
str. 31  
5.
Czy należy wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę nakładczą?
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu prac
1.
Wymiar czasu pracy w 2016 r.
str. 34  
2.
Zmiana godziny rozpoczynania pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
str. 36  
3.
Czas pracy i dyżuru kierowcy wykonującego przewóz w załodze
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Zmiana terminu wypłaty i jej wpływ na ustalenie wynagrodzenia urlopowego
str. 40  
2.
Zgoda pracownika w umowie szkoleniowej na potrącenie z wynagrodzenia kosztów odbytego kursu
str. 42  
3.
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w noc odwołania czasu letniego
str. 43  
4.
Wysokość odprawy pośmiertnej po przerwie w zatrudnieniu
str. 44  
5.
Przekazanie wynagrodzenia zleceniobiorcy na rachunek jego żony
str. 45  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Które dokumenty związane ze stosunkiem pracy należy przechowywać przez 50 lat?
str. 45  
2.
Udzielenie komornikowi informacji na temat rachunku bankowego pracownika-dłużnika
str. 47  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania lekarskie kierowców pojazdów do 3,5 tony
str. 48  
2.
Obowiązywanie uprawnień energetycznych
str. 50  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa warunków pracy
str. 51  
2.
Wnioskowanie o umorzenie należności z tytułu składek ZUS
str. 52  
3.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 54  
4.
Obowiązki pracodawców związane z wystawianiem e-zwolnień
str. 55  
5.
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
str. 56  
6.
Umowa o pracę jako umowa starannego działania
str. 56  
7.
Niedopuszczalność odwołania z urlopu w celu wypowiedzenia umowy
str. 57  
8.
Wadliwe wykonanie pracy z winy pracownika
str. 57  
9.
Zakaz stawienia się do pracy po użyciu dopalaczy
str. 57  
XII.
Wpływ wzrostu wynagrodzenia minimalnego na obciążenia i uprawnienia pracownicze w 2016 r.
str. 58   
1.
Wynagrodzenie, odszkodowania i odprawy
str. 58  
2.
Kwota wolna od potrąceń
str. 59  
3.
Dodatek za pracę w porze nocnej
str. 61  
4.
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób na urlopach wychowawczych
str. 61  
5.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
str. 63  
6.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa w 2016 r.
str. 63  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Projekt ustawy obniżającej powszechny wiek emerytalny
str. 65   
2.
Nowe zasady obliczania zasiłków dla przedsiębiorców dopiero od 1 stycznia 2016 r.
str. 65   
3.
Zmiany w rozporządzeniach o wynagrodzeniu i w sprawie dokumentacji pracowniczej
str. 66   
4.
Nowe rozporządzenia w sprawie dokumentacji zasiłkowej oraz związanej z rodzicielstwem
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60