otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Uwaga: Do 2 marca br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach uzyskanych w 2014 r. przez zatrudnionych emerytów i rencistów.Uwaga: Do 2 marca br. płatnicy składek przekazują ubezpieczonym roczne informacje o składkach wykazanych w raportach za 2014 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika-zleceniobiorcy w razie kilkudniowej choroby
str. 4  
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia rocznego wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
str. 8  
3.
Składki ZUS zapłacone przez przedsiębiorcę w 2014 r. do odliczenia w zeznaniu podatkowym
str. 9  
4.
Zwrot należności z tytułu podróży służbowej członka rady nadzorczej w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku
str. 11  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby wykonującej kontrakt menedżerski
str. 14  
2.
Ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika w okresie urlopu rodzicielskiego
str. 15  
3.
Pozostanie w ubezpieczeniu społecznym rolników w razie podjęcia przez rolnika działalności gospodarczej - informacja ZUS
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Dodatki za pracę w nadgodzinach oraz w nocy w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
str. 18  
2.
Wliczanie nowego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 20  
3.
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia chorobowego
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego ustalanego po urlopie rodzicielskim
str. 22  
2.
Wypełnianie zaświadczenia ZUS Z-3 po przerwie w chorobie
str. 24  
3.
Niższy zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu
str. 25  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Rozliczanie przychodu uzyskanego przez osobę na świadczeniu przedemerytalnym
str. 26  
1.1.
Wpływ przychodu z pracy zarobkowej na pobierane świadczenie str. 26  
1.2.
Rozliczenie świadczeniobiorcy nabywającego prawo do emerytury str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zatrudnienie terminowe i planowane w tym zakresie zmiany przepisów
str. 29  
2.
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
str. 30  
3.
Odwołanie ze stanowiska pracownika w wieku przedemerytalnym
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Organizacja pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
str. 33  
2.
Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
str. 35  
3.
Ewidencja czasu pracy zatrudnionego na łączonym stanowisku kierowcy-pracownika fizycznego
str. 36  
4.
Obniżone normy czasu pracy dla pracownika podmiotu leczniczego
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wpływ rekompensaty nadgodzin w naturze na wynagrodzenie pracownika
str. 39  
1.1.
Sposób kompensowania godzin nadliczbowych str. 39  
1.2.
Udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika str. 40  
1.3.
Udzielenie czasu wolnego na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy str. 41  
1.4.
Kompensata pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy str. 41  
2.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w razie urlopu macierzyńskiego
str. 42  
3.
Wyrównanie nagrody jubileuszowej w związku z podwyżką wynagrodzenia
str. 43  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Prawo do urlopu za okres absencji chorobowej
str. 45  
2.
Okoliczności powodujące przesunięcie lub przerwanie urlopu wypoczynkowego
str. 46  
3.
Skutki udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego
str. 48  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wystawianie świadectw pracy po umowach terminowych
str. 49  
2.
Przejęcie pracowników w trybie art. 231 K.p. a ZFŚS
str. 51  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Bezpieczeństwo pracy zatrudnionych na wysokości
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Pracownicza odpowiedzialność porządkowa
str. 53   
1.
Zakres odpowiedzialności porządkowej
str. 53  
2.
Rodzaje kar
str. 53  
3.
Tryb stosowania kar
str. 54  
4.
Sposób obliczania kary pieniężnej
str. 57  
5.
Sprzeciw od nałożonej kary
str. 58  
6.
Zatarcie kary
str. 59  
XIII.
Prawo pracownika do świadczenia rehabilitacyjnego
str. 59   
1.
Zasady ogólne
str. 59  
2.
Postępowanie w sprawie o świadczenie rehabilitacyjne
str. 60  
3.
Płatnicy świadczenia rehabilitacyjnego
str. 61  
4.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
str. 62  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Nowe rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
str. 64   
2.
Refundacja z PFRON niepełnosprawnemu przedsiębiorcy składek emerytalno-rentowych także opłaconych po terminie
str. 65   
3.
Dokumenty składane przez przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych - wyjaśnienia PFRON
str. 65   
4.
Od 1 marca 2015 r. waloryzacja emerytur i rent
str. 67   
5.
Wyższe kwoty wolne przy dokonywaniu potrąceń z zasiłków
str. 67   
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60