otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel. 95 720 85 40
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Ryczałt za nocleg gdy kierowca odpoczywa w kabinie samochodu - stanowisko GIP
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Odliczenie w zeznaniu podatkowym zapłaconych w 2013 r. składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
str. 6  
2.
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę
str. 9  
3.
Czy ZUS może zakwestionować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek?
str. 11  
4.
Umorzenie należności z tytułu składek przedsiębiorcy pomimo braku ich całkowitej nieściągalności
str. 12  
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 30 kwietnia br. - obowiązek sprawdzenia poprawności danych w raportach przekazanych do ZUS za 2013 r.
str. 13  
2.
Okresy przerwy w wykonywaniu "pracy szczególnej" w zgłoszeniu ZUS ZSWA
str. 16  
3.
Pracownik na urlopie ojcowskim w dokumentach kierowanych do ZUS
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Nabywanie prawa do świadczeń
1.
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego dla zatrudnionego w dwóch firmach
str. 19  
2.
Prawo do zasiłku od pierwszego dnia choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy
str. 20  
3.
Zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy powstałej w czasie zwolnienia na poszukiwanie pracy
str. 22  
4.
Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek dla pracownika z ustalonym prawem do renty
str. 23  
IV.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uznaniowe składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków
str. 24  
2.
Nagroda roczna podwyższy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 26  
3.
Wpływ nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy na wysokość zasiłku opiekuńczego
str. 27  
4.
Dodatek za niepalenie tytoniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 29  
V.
Emerytury i renty
1.
Renta rodzinna dla wdowy po ponownym zawarciu związku małżeńskiego
str. 30  
2.
Okres zasadniczej służby wojskowej może być zaliczony do pracy w szczególnych warunkach
str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 33  
2.
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim
str. 35  
3.
Brak uprawnień organów inspekcji do sprawdzania zasadności wypowiedzenia stosunku pracy
str. 36  
4.
Ponowne zatrudnienie emeryta na wolne stanowisko w jednostce samorządu terytorialnego
str. 37  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Udzielanie czasu wolnego za pracę przypadającą w święto
str. 39  
2.
Dodatkowa praca w czasie wolnym, odbieranym za wcześniejsze godziny nadliczbowe
str. 40  
3.
Ustalanie stanu zatrudnienia gwarantującego przestrzeganie wymiaru czasu pracy
str. 41  
4.
Czas pracy kierowcy autobusu szkolnego
str. 43  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
str. 45  
2.
Prowizja w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy
str. 46  
3.
Wynagrodzenie za okres ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
str. 47  
4.
Odprawa emerytalna, gdy pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy pobiera rentę rodzinną zamiast emerytury
str. 49  
5.
Ustawa kominowa a nagroda jubileuszowa
str. 51  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Uzupełnianie wiedzy i umiejętności bez zgody pracodawcy
str. 52  
2.
Zaliczenie schorzenia pracownika niepełnosprawnego do schorzeń specjalnych
str. 53  
3.
Podróż służbowa za granicę czy oddelegowanie?
str. 55  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania lekarskie i psychologiczne kierowców
str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Stopa procentowa składki wypadkowej na nowy rok składkowy
str. 58  
2.
Korekta zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
str. 59  
3.
Ubezpieczenia w ZUS dla pracowników delegowanych do pracy za granicę
str. 60  
4.
Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
str. 61  
5.
Czy nagrodę z okazji świąt wliczać do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?
str. 62  
6.
Limit dni opieki, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy
str. 62  
7.
Wynagrodzenie urlopowe i prawo do nagrody jubileuszowej
str. 63  
8.
Urlop pracownika młodocianego i urlop szkoleniowy
str. 64  
9.
Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego
str. 64  
10.
Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie ekwiwalentu za urlop
str. 65  
XII.
Premia o charakterze zmiennym a ustalanie niektórych należności ze stosunku pracy
str. 66   
1.
Uwzględnienie premii w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop
str. 66  
2.
Świadczenia obliczane jak wynagrodzenie urlopowe lub ekwiwalent
str. 69  
3.
Premia w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 69  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Co nowego w przepisach rozporządzenia dotyczącego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
str. 71   
2.
W dniach 20 i 21 kwietnia 2014 r. obowiązuje zakaz pracy w handlu
str. 71   
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60