otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Sposób ustalenia kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do wypłacanego zasiłku - stanowisko MPiPS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia
str. 7  
2.
Składka zdrowotna dla prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących w 2015 r.
str. 8  
3.
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy w okresie faktycznego wykonywania działalności
str. 10  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie wartości świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
str. 11  
2.
Pakiety medyczne w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 13  
3.
Dofinansowanie do posiłków pracownika a składki ZUS
str. 15  
4.
Czy oskładkować nagrodę jubileuszową wypłaconą pracownikowi przechodzącemu na rentę?
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wypłata nagrody za kolejny rok w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 17  
2.
Przyjęcie do podstawy świadczenia chorobowego wynagrodzenia za okres poprzedzający wcześniejszą niezdolność do pracy
str. 18  
3.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
str. 20  
4.
Wysokość "chorobówki", gdy po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek wypłacono wyrównanie wynagrodzenia
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy po przedłożeniu pełnej dokumentacji
str. 23  
2.
Zawyżenie kwoty zasiłku macierzyńskiego z winy pracodawcy
str. 25  
V.
Emerytury i renty
1.
Wypełnianie zaświadczenia o zarobkach ZUS Rp-7 dla celów emerytalno-rentowych
str. 27  
2.
Komu przysługuje emerytura w docelowej wysokości?
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Tryb postępowania w razie zmiany rodzaju umowy o pracę
str. 29  
2.
Odmowa wykonania polecenia pracodawcy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
str. 31  
3.
Bieg wypowiedzenia umowy o pracę w czasie absencji chorobowej pracownika
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Ustalenie rodzaju godzin nadliczbowych oraz termin wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu
str. 33  
1.1.
Przekroczenia dobowe w podstawowym systemie czasu pracy str. 33  
1.2.
Przekroczenia dobowe w systemie równoważnym str. 34  
1.3.
Przekroczenia średniotygodniowe str. 35  
1.4.
Wynagrodzenie za pracę nadliczbową str. 35  
2.
Dodatkowa praca w dniu wolnym udzielonym za niedzielę
str. 36  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia z przyczyn pracodawcy
str. 37  
2.
Stawka wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
str. 38  
3.
Obliczanie odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji
str. 40  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego
str. 41  
2.
Urlop wypoczynkowy po urodzeniu kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 43  
3.
Podział urlopów związanych z rodzicielstwem między rodziców o różnym statusie zawodowym
str. 44  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Opieka na dzieckiem w praktyce kadrowej
str. 45  
2.
Konsekwencje opóźnień w rozliczeniu kosztów podróży służbowych
str. 47  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Okulary dla kierowcy jako środek ochrony indywidualnej
str. 49  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Ryczałty wypłacane pracownikom oraz ich oskładkowanie i opodatkowanie
str. 50   
1.
Ryczałt za pracę nadliczbową
str. 50  
2.
Ryczałt za pracę w porze nocnej
str. 52  
3.
Obniżanie ryczałtów za godziny nadliczbowe i nocne w razie absencji w pracy
str. 53  
4.
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych
str. 53  
5.
Ryczałt za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży roboczej
str. 56  
XIII.
Dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci pracowników
str. 59   
1.
Finansowanie wypoczynku dzieci pracownika
str. 59  
2.
Przyznawanie i wysokość dopłat z Funduszu
str. 60  
3.
Świadczenia ze środków obrotowych pracodawcy
str. 62  
4.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń ponoszonych na wypoczynek dzieci
str. 62  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Od 1 lutego 2015 r. - szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy
str. 65   
2.
Ogłoszenie rozporządzeń zmieniających w sprawie składek i dokumentacji ubezpieczeniowej
str. 66   
3.
Za styczeń br. nowe formularze dla celów dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych
str. 66   
4.
Rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów zatrudniania niepełnosprawnych oraz refundacji kosztów szkolenia
str. 67   
5.
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
str. 68   
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60