otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Wyjaśnienia MRPiPS w sprawie wykonywania pracy w okresie urlopu rodzicielskiego
str. 4   
1.1.
Organizacja pracy w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
str. 4  
1.2.
Okres, w którym można łączyć urlop rodzicielski z pracą oraz rezygnacja z tej formy korzystania z uprawnienia
str. 5  
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
str. 6  
2.
Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy wykonującego działalność na rzecz byłego pracodawcy
str. 9  
3.
Czy ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia pracownika?
str. 10  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS dla wspólnika spółki jawnej wykonującego dodatkowo umowę zlecenia
str. 12  
2.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy
str. 14  
3.
Do 31 maja br. przedsiębiorca-rolnik ubezpieczony w KRUS składa zaświadczenie/oświadczenie o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2015 r.
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość zasiłku w razie likwidacji składnika wynagrodzenia i wprowadzenia po przerwie nowego
str. 18  
2.
Uzupełnianie wynagrodzenia godzinowego wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 20  
3.
Uwzględnianie nagrody rocznej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Praca w okresie niezdolności orzeczonej e-zwolnieniem
str. 23  
2.
Ustalanie limitu dni wynagrodzenia chorobowego
str. 25  
3.
Czy podpisywanie dokumentów w czasie zwolnienia powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego?
str. 27  
4.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy zatrudnionej na część etatu u dwóch pracodawców
str. 28  
V.
Emerytury i renty
1.
Świadczenie emerytalne dla osoby legitymującej się pracą w szczególnych warunkach
str. 30  
2.
Zamiana wcześniejszej emerytury na powszechną
str. 31  
3.
Do końca lipca br. czas na podjęcie decyzji o przekazywaniu części składki do OFE lub na subkonto w ZUS
str. 33  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawarcie umowy o pracę z osobą pobierającą zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
str. 34  
2.
Uzupełnienie treści umowy o pracę zawartej na zastępstwo oraz okres jej wypowiedzenia
str. 35  
3.
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku ze zmianą okresu wypowiedzenia
str. 37  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Określenie wymiaru czasu pracy pracownika
str. 38  
2.
Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
str. 39  
3.
Rozliczanie czasu pracy pracownika
str. 40  
4.
Czas wolny jako bonus od pracodawcy
str. 42  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Uwzględnianie zmiennej premii w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
str. 43  
2.
Jak i kiedy wyrównywać wynagrodzenie do stawki minimalnej?
str. 44  
3.
Czy do podstawy odprawy ekonomicznej wliczyć zmienną premię uznaniową?
str. 46  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Pierwszy i kolejny urlop wypoczynkowy
str. 48  
2.
Urlop z tytułu niepełnosprawności w razie ustania zatrudnienia przed uzyskaniem wymaganego stażu
str. 49  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Okresy zatrudnienia w treści świadectwa pracy
str. 50  
2.
Dochody partnera pracownicy w średnim dochodzie rodziny przyjmowanym dla celów ZFŚS
str. 52  
3.
Wykorzystywanie dni wolnych na dziecko w wieku do 14 lat przez zatrudnionego w systemie równoważnym
str. 53  
4.
Wystawianie pracownikowi zaświadczenia o wynagrodzeniu oraz jego treść
str. 55  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp
str. 56  
2.
Obowiązek poddania się zleceniobiorcy badaniom sanitarno-epidemiologicznym
str. 57  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Rezygnacja z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 59   
1.
Podmioty zobowiązane do tworzenia Funduszu
str. 59  
2.
Rezygnacja z tworzenia Funduszu przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników
str. 59  
3.
Odstąpienie od tworzenia Funduszu przez pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników
str. 60  
4.
Ustalenie wysokości odpisu w razie rezygnacji z tworzenia Funduszu w trakcie roku kalendarzowego
str. 61  
XIII.
Świadczenia związane z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych
str. 62   
1.
Osoby uprawnione do świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
str. 62  
2.
Rodzaje świadczeń przysługujących uczącym się pracownikom
str. 62  
2.1.
Urlop szkoleniowy i wynagrodzenie za okres tego urlopu str. 62  
2.2.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy str. 64  
2.3.
Świadczenia fakultatywne str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w delegowaniu pracowników - informacja resortu pracy
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60