otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS od wynagrodzenia absolwenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
str. 4  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe nowego pracownika, który nie nabył prawa do świadczeń chorobowych
str. 6  
3.
Zaliczka na poczet przyszłych wynagrodzeń za pracę w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku
str. 8  
4.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika po urlopie związanym z rodzicielstwem
str. 10  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS osoby wykonującej umowę zlecenia uprawnionej do świadczenia emerytalno-rentowego
str. 12  
2.
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownicy na urlopie wychowawczym w razie urodzenia kolejnego dziecka
str. 14  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika, który utracił prawo do tego świadczenia za pierwszy okres choroby
str. 16  
2.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu i chorował
str. 17  
3.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika niepełnoetatowego
str. 19  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego, gdy opieka przypada na dni wolne od pracy
str. 20  
2.
Zasiłek macierzyński dla pracownicy korzystającej ze wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem
str. 21  
3.
Wykazywanie składników wynagrodzenia w zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3
str. 23  
4.
Zasiłek za czas choroby po udowodnieniu wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego
str. 25  
V.
Emerytury i renty
1.
Wypłata renty bez konieczności rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy
str. 26  
2.
Staż wymagany dla celów ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Określenie miejsca pracy w treści umowy o pracę
str. 29  
2.
Rozwiązanie umowy o pracę w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego z pracownikiem objętym ochroną przedemerytalną
str. 30  
2.1.
Ochrona przedemerytalna str. 30  
2.2.
Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika str. 31  
2.3.
Przeciwwskazania lekarskie do pracy str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Obowiązki wobec pracowników ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością po zmianach w zakresie norm czasu pracy
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 33  
2.
Rozliczanie czasu pracy, w tym w sobotę będącą dniem wolnym od pracy
str. 35  
3.
Rekompensata za naruszenia odpoczynku dobowego
str. 37  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Podwyżka wynagrodzenia miesięcznego w trakcie miesiąca
str. 38  
2.
Prawo do dodatku za wysługę lat dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
str. 39  
3.
Ustalenie prawa i wysokości odprawy emerytalnej, w tym dla pracownika samorządowego
str. 41  
4.
Egzekucja należności niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę i świadczeń za okres niezdolności do pracy
str. 42  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Uwzględnianie w stażu urlopowym okresu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym
str. 44  
2.
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
str. 45  
3.
Czy przysługuje urlop rodzicielski po zmianie przez pracownika kraju zamieszkania?
str. 48  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zakres informacji o kandydacie do pracy, których może żądać pracodawca
str. 49  
2.
Do 30 września br. pracodawcy obowiązani są przekazać drugą ratę odpisów na ZFŚS
str. 50  
3.
Przedawnienie pożyczki mieszkaniowej sfinansowanej z ZFŚS dopiero po 10 latach - stanowisko MPiPS
str. 51  
4.
Umowa zlecenia na prowadzenie spraw kadrowych
str. 52  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Pełnienie w firmie obowiązków pracownika służby bhp
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Obowiązki pracodawcy wobec prowadzących pojazdy o DMC powyżej 3,5 t
str. 55   
1.
Zagadnienia ogólne
str. 55  
1.1.
Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 str. 55  
1.2.
Zastosowanie ustawy o czasie pracy kierowców str. 56  
2.
Przerwy w jeździe i w pracy oraz dyżury
str. 57  
3.
Odpoczynki dobowe i tygodniowe
str. 58  
4.
Przewóz w załodze
str. 59  
XIII.
Umowa na zastępstwo
str. 60   
1.
Ogólne zasady zawierania umów na zastępstwo
str. 60  
2.
Obowiązki pracodawcy związane z czasowym zatrudnieniem pracownika
str. 62  
3.
Pominięcie procedury naboru w niektórych jednostkach budżetowych
str. 62  
4.
Warunki pracy
str. 63  
5.
Ochrona stosunku pracy
str. 64  
6.
Rozwiązywanie umowy na zastępstwo
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczyciela akademickiego
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60