otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Pracodawco - czas uzupełnić umowy terminowe wyłączone z limitów o cel lub przyczyny ich zawarcia
str. 4   
2.
Godzinowe wykorzystywanie zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat przez nauczyciela - stanowisko MEN
str. 5   
3.
Roboty publiczne i prace interwencyjne poza limitem umów na czas określony - stanowisko MRPiPS
str. 5   
4.
Obliczenie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego należnego za część miesiąca - wyjaśnienie ZUS
str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
str. 7  
2.
Opłacanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
str. 11  
3.
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
str. 12  
II.
ROZSTRZYGANIE OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ
1.
Obowiązkowe ubezpieczenia ze zlecenia po rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie miesiąca
str. 14  
2.
Kiedy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą nie jest tytułem do ubezpieczeń w ZUS?
str. 16  
3.
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny pracownika
str. 17  
4.
Rolnik-przedsiębiorca powiadamia KRUS o przychodach z działalności gospodarczej za 2015 r.
str. 18  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Nagroda nieuregulowana przepisami płacowymi w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 19  
2.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę czasu pracy
str. 20  
3.
Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy
str. 21  
4.
Nagroda wypłacana cyklicznie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 23  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie limitu dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
str. 24  
2.
Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem
str. 25  
3.
Terminy wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla nauczycieli
str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Przeliczenie wcześniejszej emerytury po przepracowaniu 30 miesięcy
str. 27  
2.
W jakim terminie ZUS jest zobowiązany wydać decyzję w sprawie przyznania renty?
str. 28  
VI.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 31 maja br. należy powiadomić ZUS o wysokości przychodu z pracy zarobkowej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne
str. 30  
C.

PRAWO PRACY

VII.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony
str. 31  
2.
Zatrudnienie na zastępstwo w świetle nowych regulacji kodeksowych
str. 32  
3.
Umowa o pracę z emerytem zakładowym
str. 34  
VIII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy w podróży służbowej oraz odpoczynku po niej pracownika zatrudnionego w organizacji ruchomej
str. 36  
2.
Wymiar tzw. przerwy śniadaniowej dla zatrudnionego w systemie równoważnym
str. 38  
IX.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia motywacyjna w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy
str. 39  
2.
Egzekucja alimentów i potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia urlopowego i zasiłku macierzyńskiego
str. 40  
3.
Wpływ lunchu na wysokość diety z tytułu podróży służbowej
str. 42  
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Uzyskanie prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego
str. 43  
2.
Urlop wypoczynkowy po wypowiedzeniu umowy o pracę
str. 45  
3.
Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
str. 46  
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Do 31 maja 2016 r. pracodawca przekazuje pierwszą ratę odpisów na ZFŚS
str. 47  
2.
Przechowywanie niektórych dokumentów w aktach osobowych pracownika
str. 48  
3.
Zapisy dotyczące przerw na karmienie dziecka piersią w regulaminie pracy
str. 49  
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania profilaktyczne pracowników wykorzystujących prywatne samochody osobowe dla celów służbowych
str. 50  
2.
Wskazanie pracy przy komputerze w skierowaniu na badania lekarskie pracownika
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XIII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS
str. 53  
2.
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy podejmującego pracę za granicą w ramach działalności
str. 54  
3.
Prawo do zasiłku opiekuńczego tylko u jednego pracodawcy
str. 55  
4.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla pracownika korzystającego z urlopu rodzicielskiego
str. 56  
5.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 56  
6.
Wypłata wynagrodzenia chorobowego, w tym za pokrywające się okresy niezdolności do pracy
str. 57  
7.
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
str. 58  
8.
Odpracowywanie zwolnienia od pracy wykorzystywanego dla celów prywatnych
str. 59  
9.
Obniżanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji zasiłkowej
str. 60  
10.
Wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych, gdy pracownik nie otrzymał miesięcznej premii
str. 60  
XIV.
Zatrudnienie pracownika na część etatu
str. 61   
1.
Różnice w zatrudnieniu na pełny i część etatu
str. 61  
2.
Ustalenie wymiaru czasu pracy
str. 62  
3.
Wynagrodzenie za pracę w gwarantowanej wysokości
str. 63  
4.
Kwota wolna od potrąceń
str. 63  
5.
Prawo do dodatków za pracę ponad wymiar
str. 64  
6.
Urlop wypoczynkowy
str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Projektowane zmiany w wynagradzaniu osób kierujących niektórymi spółkami
str. 67   
2.
Prace nad ustawą w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60