nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
X
« Przejdź do poprzedniej wersji Serwisu
Wzory druków i umów|Przepisy prawne|Interpretacje urzędowe|Kalkulatory|Wskaźniki i stawki|Terminy|Orzecznictwo dla firm
Klasyfikacje|Wideoporady|Gofin podpowiada|Baza pytań Czytelników|ASYSTENT Gofin|eWYDANIE|Newslettery|OFERTA WYDAWNICZA
SMS Premium - jest to usługa dostępu do pojedynczego artykułu wybranego czasopisma
Koszt wysłania SMS'a to 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto).
UWAGA: usługa SMS Premium wymaga akceptacji regulaminu.

Regulamin usługi SMS Premium

§ 1. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. usługodawca:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732,
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra);

 2. partner:

  Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.
  31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 31
  tel. 12 432 68 60, fax. 12 432 69 00
  NIP: 675-12-79-514

 3. serwis internetowy - bazy danych składające się z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, wzorów druków, przepisów, kalkulatorów, terminarzy, komentarzy użytkowników oraz banerów reklamowych i innych form marketingowych, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej oraz prawa pracy;
 4. usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisów internetowych oraz innych usług związanych z danym serwisem poprzez dostęp SMS;
 5. SMS Premium - usługa umożliwiająca przesyłanie z telefonów komórkowych krótkich wiadomości tekstowych o podwyższonej opłacie za ich wysłanie w celu uzyskania wiadomości zwrotnych zawierających kod SMS;
 6. kod SMS - ciąg znaków składający się z liter i cyfr, o minimalnej długości 8 znaków, uzyskany w odpowiedzi na wysłany SMS Premium, przy pomocy którego usługobiorca uzyskuje dostęp SMS;
 7. dostęp SMS - usługa czasowego udostępnienia zasobu przy pomocy kodu SMS, uzyskanego w odpowiedzi na wysłany SMS Premium;
 8. zasób - pojedynczy artykuł stanowiący składnik serwisu internetowego. Zawartość zasobu określona jest tytułem artykułu, źródłem pochodzenia artykułu oraz ilością znaków składających się na artykuł;
 9. logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu kodu SMS, pozwalająca na weryfikację dostępu SMS;
 10. czas dostępu - czas, w którym usługobiorca ma prawo do logowania się i przeglądania określonego zasobu,
 11. pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas użytkowania zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z serwisu internetowego.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu SMS oraz prawa i obowiązki usługobiorcy i usługodawcy.
 2. Zawartość serwisów internetowych opisana jestszczegółowo w ofercie usługodawcy pod adresem sklep.gofin.pl.
 3. Uzyskanie dostępu do zasobów za pomocą usługi SMS Premium możliwe jest w następujących płatnych serwisach internetowych usługodawcy:
  1. Serwis Głównego Księgowego, dostępny pod adresem www.sgk.gofin.pl,
  2. serwis Czasopisma Księgowych, dostępny pod adresem www.czasopismaksiegowych.pl,
  3. serwis Gazeta Podatkowa on-line, dostępny pod adresem www.gazetapodatkowa.pl.
 4. Zasady korzystania z płatnych serwisów internetowych wymienionych w § 2 pkt 3 określa Regulamin płatnych serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, dostępny odpowiednio:
  1. w Serwisie Głównego Księgowego – pod adresem www.sgk.gofin.pl/regulamin,
  2. w serwisie Czasopisma Księgowych – pod adresem www.czasopismaksiegowych.pl/regulamin,
  3. w serwisie Gazeta Podatkowa on-line – pod adresem www.gazetapodatkowa.pl/regulamin.
 5. Korzystając z usługi SMS Premium, Użytkownik potwierdza że zapoznał się z Regulaminem usługi SMS Premium oraz Regulaminem płatnych serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN.

§ 3. Zasady korzystania z usługi SMS Premium

 1. Usługa SMS Premium polega na udostępnieniu zasobów usługodawcy za pomocą niezbędnej infrastruktury, obsługiwanej przez partnera usługodawcy, pozwalającej na odbieranie i przetwarzanie wiadomości SMS wysyłanych przez abonentów sieci komórkowych.
 2. Zasoby dostępne są przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
 3. Możliwość uzyskania dostępu SMS do płatnych zasobów usługodawcy ma każdy użytkownik telefonu komórkowego.
 4. Dostęp do określonego zasobu uzyskuje się poprzez wysłanie określonej wiadomości SMS Premium pod wskazany numer. Po przesłaniu wiadomości, usługobiorca otrzyma na telefon komórkowy, z którego przesłano SMS Premium, wiadomość tekstową zawierającą kod SMS, pozwalający na przeglądanie wybranego zasobu przez określony czas dostępu.
 5. Treść SMS Premium służąca zamówieniu danego zasobu, odpowiedni numer SMS Premium, pod który należy wysłać wiadomość, jak również koszt SMS Premium, zależą od serwisu, w którym znajduje się dany zasób. Dla poszczególnych serwisów są to:
  1. dla Serwisu Głównego Księgowego:
   • nr SMS Premium: 7368,
   • treść SMS Premium: SGK numer zasobu,
   • cena: 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto),
  2. dla serwisu Czasopisma Księgowych:
   • nr SMS Premium: 7368,
   • treść SMS Premium: CZO numer zasobu,
   • cena: 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto),
  3. dla serwisu Gazeta Podatkowa on-line:
   • nr SMS Premium: 7268,
   • treść SMS Premium: PODATKOWA numer zasobu,
   • cena: 2 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto).

  Przy czym numer zasobu znajduje się bezpośrednio na stronie opisującej zasób w danym serwisie.

 6. Czas dostępu do zasobu wynosi 48 godzin od chwili pierwszego logowania się w serwisie internetowym, przy pomocy otrzymanego kodu SMS. Po upływie czasu dostępu, dalsze korzystanie z usługi wymaga dokonania kolejnej płatności poprzez wysłanie wiadomości SMS Premium.
 7. Opłata za wysłanie SMS Premium pod wskazany numer naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej, w którego sieci działa aparat usługobiorcy, z którego wysłano wiadomość.
 8. Kod SMS otrzymany SMS-em zwrotnym, w odpowiedzi na przesłany SMS Premium, jest ważny 30 dni kalendarzowych od chwili otrzymania. Po tym terminie aktywność kodu SMS wygasa.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych, po spełnieniu przez abonenta następujących wymagań:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem MS Windows,
  • podłączenie do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 15 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 16 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej,
   • Opera w wersji 12 lub wyższej,
   • Edge 20 lub wyższej,

   z włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka) dla wszystkich domen internetowych*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości serwisu internetowego lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacjizawartych zasobach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitejliczby godzin w danym miesiącu.

§ 5. Prawa i obowiązki usługobiorcy

 1. Majątkowe prawa autorskie do serwisów internetowych należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 2. Uzyskanie dostępu SMS nie oznacza nabycia przez usługobiorcę jakichkolwiek praw autorskich. Usługobiorca może korzystać z zasobów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość zasobów, do którychusługobiorca uzyskał dostęp SMS, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie utworów, w całości lub w części, bez pisemnej zgody Wydawcy, jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) usługodawca informuje, że do realizacji usługi SMS Premium niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących numer telefonu, z którego wysłano SMS, datę oraz czas pierwszego logowania oraz adres IP urządzenia lub sieci abonenta.
 2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Serwisy internetowe wykorzystują technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas użytkowania serwisów internetowych. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Pliki cookies zamieszczane są również przez podmioty współpracujące z usługodawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Serwisy internetowe zamieszczają na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z danego serwisu internetowego jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez dany serwis internetowy zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Serwisy internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z serwisów internetowych przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z serwisów internetowych przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisów internetowych może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 7. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie zasobów:
  • spowodowane działaniem sił wyższych,
  • spowodowane awarią powstałą z winy usługobiorcy lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym usługobiorcy,
  • spowodowane jakością łącza (połączenia) usługobiorcy z siecią Internet,
  • spowodowane awariami urządzeń dostawców internetu usługobiorcy,
  • spowodowane nieprawidłowym działaniem sieci telefonii komórkowej,
  • spowodowane niedostarczeniem kodu SMS w przypadku, gdy usługobiorca będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania SMS Premium.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez usługobiorcę wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach serwisów internetowych.
 3. Serwisy internetowe nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące świadczenia usługi SMS Premium, należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego w danym serwisie internetowym, w ramach usługi SMS Premium,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy di@gofin.pl,
  3. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer telefonu, z którego wysłano SMS Premium, treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9. Przepisy końcowe

 1. Regulamin usługi SMS Premium dostępny jest:
  1. w Serwisie Głównego Księgowego – pod adresem www.sgk.gofin.pl/regulaminSMS,
  2. w serwisie Czasopisma Księgowych – pod adresem www.czasopismaksiegowych.pl/regulaminSMS,
  3. w serwisie Gazeta Podatkowa on-line – pod adresem www.gazetapodatkowa.pl/regulaminSMS.
Akceptuję regulamin korzystania z usługi SMS Premium
SMS Premium - reklamacje
W przypadku jakichkolwiek problemów skorzystaj z procedury reklamacyjnej klikając w poniższy link:
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60