otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Wydatki na wynajem mieszkania a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na wynajem mieszkania w innej miejscowości dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów,
Artykuł zawiera znaków: 1966
UWAGA! Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.

Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.
Aby uzyskać dostęp do artykułu:
Zaloguj się
(dla posiadających abonament)
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
W przypadku problemów prosimy o kontakt:
Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40
Wykup abonament
Zamawiając dostęp do Czasopism Księgowych on-line zyskujesz rzetelną i fachową pomoc z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.
Promocja! Dostęp do serwisu za 0 zł!
Zamawiając prenumeratę czasopism w wersji papierowej, dostęp do ich wersji internetowych otrzymasz za darmo!
Pozostałe z działu „Podatek dochodowy od osób fizycznych”
Z wyjaśnień organów podatkowych
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Najpopularniejsze w dziale „Podatek dochodowy od osób fizycznych”
Moment ustalenia przychodu z ryczałtu za używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych
Pracownik naszej firmy korzysta nieodpłatnie z samochodu służbowego do swoich potrzeb prywatnych. Od 1 stycznia 2015 r. wartość tego świadczenia należy obliczać w formie miesięcznego ryczałtu. Zgodnie z wewnętrznymi (...)
Najem samochodu za granicą a prowadzenie "kilometrówki"
Pracownik wyjechał w delegację zagraniczną, podczas której wynajął samochód. Za tę usługę otrzymaliśmy dokument wraz z załącznikiem, w którym podano ilość przejechanych kilometrów, markę samochodu, (...)
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne podatnika
W prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej korzystałem z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu umowy leasingu wykupiłem ten samochód na swoje potrzeby prywatne, a następnie w ciągu miesiąca (...)
Ujmowanie w księdze przychodów i rozchodów wydatków na samochody
Zajmujemy się auto handlem. Niektóre samochody osobowe przeznaczone do odprzedaży wykorzystujemy do bieżących potrzeb (np. do wyjazdów służbowych). Nie prowadzimy ewidencji przebiegu pojazdu, a od wydatków (...)
100% wpłaty przed wykonaniem usługi a moment powstania przychodu z działalności gospodarczej
W ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej organizuję kongresy i z tego tytułu pobieram opłaty od uczestników. Nie mam obowiązku stosowania kasy fiskalnej, a podatek dochodowy (...)
Rozliczanie podatku dochodowego i VAT, gdy klienci nie regulują swoich zobowiązań
Świadczymy usługi m.in. osobom prywatnym (najem garaży). Aby uniknąć konieczności stosowania kasy fiskalnej, wszystkie usługi dokumentujemy fakturami. Zdarza się, że osoby prywatne nie regulują zobowiązania. (...)
Kiedy darowizna opodatkowana jest PIT, a kiedy podatkiem od spadków i darowizn?
Darowizna znaków towarowych opodatkowana jest podatkiem dochodowym (a nie podatkiem od spadków i darowizn), przy czym jeżeli dokonywana jest między członkami najbliższej rodziny, darowizna ta (...)
Brak ewidencji przebiegu pojazdu używania samochodu do celów prywatnych a przychód w PIT i VAT należny
Posiadamy samochody służbowe, które są wykorzystywane wyłącznie do celów firmowych (pracownicy dysponują nimi tylko w czasie pracy). Dla celów VAT nie prowadzimy ewidencji przebiegu pojazdu. Czy (...)
Rozliczenie niani w zeznaniu PIT-36 za 2014 r.
W ostatnim kwartale 2014 r. zatrudniłam nianię na podstawie umowy uaktywniającej, z wynagrodzeniem wyższym od minimalnej płacy krajowej. W trakcie roku niania nie opłacała miesięcznych (...)
Ujęcie zakupu paliwa za granicą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Wydatki na zakup paliwa poniesione za granicą należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie paragonu fiskalnego (odpowiednio uzupełnionego), a nie na podstawie (...)
Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. W związku z przejściem na emeryturę zamierzam wycofać się z tej spółki i sprzedać swoje udziały pozostałym wspólnikom. Jakie wywoła (...)
Konsekwencje przekazania pracownikowi informacji PIT-11 bez podpisu płatnika
Informacje PIT-11 za 2014 r. wysłaliśmy do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Niestety, przez nieuwagę, na przekazanym pracownikowi egzemplarzu papierowym PIT-11 nie złożono podpisu płatnika. W (...)
Wydatki na szkolenie przedsiębiorcy w kosztach podatkowych
Prowadzę biuro rachunkowe. Zamierzam wziąć udział w kursie pt. "Samodzielny księgowy". Celem tego kursu jest przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy wydatki na ten kurs (...)
Rozpoznanie przychodu przy usługach ciągłych wynikających z umowy
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych (biuro rachunkowe). W kwietniu 2014 r. jeden z klientów przestał dostarczać do mojego biura rachunkowego dokumenty księgowe, a (...)
Samochód służbowy udostępniany odpłatnie osobie niebędącej pracownikiem
Spółka udostępnia samochód służbowy (środek trwały) do celów prywatnych członkom zarządu pełniącym swoją funkcję na podstawie powołania (nie zawarto z nimi żadnej umowy o pracę ani umowy (...)
Konsumpcja z kontrahentem w czasie podróży służbowej - skutki w podatku dochodowym pracownika
Nasza firma wysyła pracowników w podróże służbowe i z tego tytułu wypłaca im diety. W czasie podróży służbowych pracownicy spotykają się z naszymi kontrahentami (obecnymi (...)
Podatek od wartości dodanej zapłacony w zagranicznym urzędzie jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego
Podatnik, który sprzedaje towary (usługi) opodatkowane podatkiem od wartości dodanej w innym niż Polska kraju UE, do przychodów podatkowych zalicza kwotę brutto należną z tej (...)
Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów pracowników wysłanych do pracy w Niemczech
Jako polski pracodawca delegujemy naszych pracowników do pracy w Niemczech. Część z nich prawdopodobnie będzie pracować w Niemczech ponad 183 dni. Delegowanym pracownikom wypłacamy w Polsce wynagrodzenie oraz należności (...)
Na podstawie jakiego dowodu ujmować w podatkowej księdze sprzedaż nieudokumentowaną fakturami?
Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą w zakresie handlu dla osób fizycznych na targowisku. Jestem VAT-owcem, a ze względu na niskie obroty jestem zwolniony z obowiązku posiadania (...)
Obowiązki spółki w związku z wypłatą wynagrodzenia dla członka zarządu, który nie jest polskim rezydentem
Na podstawie uchwały wspólników naszej spółki będziemy wypłacać wynagrodzenie dla prezesa zarządu, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii (do Polski przyjeżdża jedynie kilka razy w roku (...)
Dopłata do wypoczynku dzieci a zwolnienie od podatku dochodowego - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Jednym z warunków, aby dopłata do zorganizowanego wypoczynku dziecka była zwolniona z PIT, jest to, aby dziecko nie ukończyło 18 lat. Przy ustaleniu, czy ten (...)
Zwolnienie z PIT kosztów podróży, gdy zlecenie wykonywane jest w innej miejscowości, niż miejscowość zamieszkania zleceniobiorcy
Zawieramy umowy zlecenia. Zlecenie wykonywane jest w innej miejscowości, niż zleceniobiorcy zamieszkują. Zleceniobiorcom wypłacamy diety i inne należności na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych pracowników. (...)
Towary handlowe otrzymane w ramach darowizny przedsiębiorstwa jako koszt podatkowy
Ojciec przekazał synowi w formie darowizny całe przedsiębiorstwo (w tym m.in. towary handlowe). Towary te zostały nabyte z odroczonym terminem zapłaty, który upłynie już po (...)
Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych
Nasze stowarzyszenie udziela bezpłatnych porad prawnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, (...)
VAT od aportu zwracany wspólnikowi a przychód podatkowy - wyrok WSA
Jeżeli aport wnoszony do spółki jest opodatkowany VAT, a spółka równowartość kwoty podatku VAT zwraca wspólnikowi wnoszącemu aport, to otrzymanie tego zwrotu nie powoduje u (...)
Straty wynikłe na skutek kradzieży dokonanej przez pracownika nie zawsze mogą być kosztem uzyskania przychodów - wyrok WSA
Straty w środkach obrotowych mogą być kosztem podatkowym tylko wtedy, gdy powstały na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot. Pomimo jednak (...)
Odszkodowanie za firmowy składnik majątku otrzymane po zakończeniu działalności a przychód
Kwota odszkodowania za zniszczenie budynku wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej, otrzymana po zakończeniu tej działalności, jest zwolniona od podatku dochodowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej (...)
Przychody należne u syndyka prowadzącego działalność gospodarczą
Wykonuję działalność gospodarczą, której przedmiotem jest prowadzenie postępowań upadłościowych, naprawczych i układowych na zlecenie sądu. Mam wątpliwości, kiedy - jako syndyk - powinienem rozpoznać przychód (...)
Rozliczanie wspólnych mediów dla lokali wykorzystywanych w działalności gospodarczej i wynajmowanych prywatnie
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w budynku, w którym część lokali jest wynajmowana w ramach najmu prywatnego (najem opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym). Licznik za energię jest (...)
Przychód ze sprzedaży książek jako przychód z praw majątkowych - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Podatnik, który wyda pamiętnik w postaci książki i go sprzeda, uzyska przychód z praw majątkowych (a nie przychód z innych źródeł). Jeżeli jednak rzeczywiste koszty (...)
Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.
Aby uzyskać dostęp do artykułu:
Zaloguj się
(dla posiadających abonament)
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
W przypadku problemów prosimy o kontakt:
Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40
Wykup abonament
Zamawiając dostęp do Czasopism Księgowych on-line zyskujesz rzetelną i fachową pomoc z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.
Promocja! Dostęp do serwisu za 0 zł!
Zamawiając prenumeratę czasopism w wersji papierowej, dostęp do ich wersji internetowych otrzymasz za darmo!
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Druki.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60