otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
PV
 
 
A.OBRÓT KRAJOWY
 II.Korygowanie deklaracji w trakcie i po kontroli
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Korekta po kontroli skarbowej

Zasady dokonywania korekt deklaracji w przypadku postępowania kontrolnego, które prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.) uregulowane zostały odmiennie niż w przypadku kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 14c tej ustawy uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 Ordynacji podatkowej, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem. Na mocy tego przepisu, kontrolowany ma prawo skorygować deklarację podatkową, ale prawo to jest ograniczone w czasie.

Podatnik może złożyć korektę deklaracji w ciągu 7 dni od dnia wyznaczenia kontrolowanemu podatnikowi terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego w trakcie postępowania kontrolnego materiału dowodowego. W zasadzie więc korekta deklaracji jest w tym przypadku możliwa jeszcze przed formalnym zakończeniem postępowania kontrolnego.

Przykład

We wrześniu 2011 r. urząd kontroli skarbowej rozpoczął kontrolę w firmie podatnika w zakresie rozliczania podatku VAT za okres od stycznia do maja 2010 r. W dniu 15 września 2011 r. podatnik otrzymał zawiadomienie o tym, że ma prawo wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Podatnik w ciągu siedmiu dni, a więc do dnia 22 września 2011 r. miał prawo do złożenia korekty deklaracji za okres objęty postępowaniem kontrolnym.

 
A.OBRÓT KRAJOWY
 II.Korygowanie deklaracji w trakcie i po kontroli
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 
Na temat „Obrót krajowy” czytaj także:
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl