otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
31 lipca 2014 r. upływa termin na złożenie oświadczenia w sprawie dalszego członkostwa w ofe
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
 
Urlopy wypoczynkowe w 2011 roku
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

 
VIII.SKUTKI NIEWYKORZYSTANIA URLOPU W UZGODNIONYM TERMINIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy

Problematykę obowiązku wydania i ramowej treści świadectwa pracy reguluje art. 97 K.p. Natomiast szczegółową treść oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.), dalej rozporządzenia.

Zgodnie z tymi regulacjami pracodawca ma obowiązek zamieszczenia w świadectwie pracy informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy, w tym dotyczących między innymi urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów.

Ważne: W świadectwie pracy należy wpisywać tylko informację o urlopie bieżącym, przysługującym w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia. W świadectwie nie wpisuje się informacji o urlopie zaległym, ponieważ nie jest to informacja mająca znaczenie dla następnego pracodawcy.

Jak wynika z pkt 4 wyjaśnień co do sposobu wypełnienia świadectwa pracy zawartych w załączniku do ww. rozporządzenia, w ust. 4 pkt 1 świadectwa wskazuje się wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ponadto odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wykorzystanego do dnia ustania stosunku pracy na podstawie art. 1672 K.p. (urlop na żądanie pracownika). Natomiast w ust. 4 pkt 9 świadectwa należy podać informację o korzystaniu z urlopu dodatkowego.

  Przykład  

Pracownik niepełnosprawny, uprawniony do dodatkowego urlopu i legitymujący się 10-letnim stażem urlopowym był zatrudniony od 15 listopada 2010 r. do 5 marca 2011 r. W bieżącym roku udzielono mu 7 dni urlopu, w tym 2 dni urlopu na żądanie. Za okres zatrudnienia w 2011 r. przysługiwał mu urlop w wymiarze 9 dni, co wynika z wyliczenia: 3/12 x (26 dni + 10 dni). Pracodawca wypłacił ekwiwalent za 2 dni urlopu (9 dni wymiaru - 7 dni wykorzystane). Ponieważ pracownik wykonywał pracę w ramach skróconej normy czasu pracy, w ust. 4 świadectwa pracy należało wpisać: "Wykorzystano 9 dni (9 dni x 7 godz. = 63 godz.) urlopu, w tym 2 dni urlopu na żądanie." Natomiast w ust. 4 pkt 9 należało podać informację o korzystaniu z dodatkowego urlopu: "Pracownik korzystał z dodatkowego urlopu na podstawie art. 19 ustawy o rehabilitacji".

  Przykład  

Pracownik legitymujący się 5-letnim stażem z tytułu ukończenia szkoły, za trzy pełne miesiące pierwszej pracy nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 4,98 dnia (1/12 x 20 dni = 1,66 dnia; 1,66 dnia x 3 m-ce = 4,98 dnia). W czasie zatrudnienia wykorzystał 2 dni urlopu. Za 2,98 dnia (4,98 dnia - 2 dni = 2,98 dnia) urlopu wypłacono ekwiwalent. W ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy należało wpisać: "Wykorzystano 4,98 dnia urlopu (39 godz. i 50 minut). Pracownik nie korzystał z urlopu na żądanie.".

 
VIII.SKUTKI NIEWYKORZYSTANIA URLOPU W UZGODNIONYM TERMINIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60