otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

 
A.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Rozliczenie i podział wyniku finansowego za 2009 r.
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Kiedy dokonuje się rozliczenia wyniku finansowego?

Przeksięgowania wyniku finansowego z konta 86 "Wynik finansowy" na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" dokonuje się w następnym roku obrotowym pod datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
 

Przeksięgowanie konta 86 na konto 82 w przypadku wypracowania zysku
Przeksięgowanie konta 86 na konto 82 w przypadku poniesienia straty
Wn konto 86 "Wynik finansowy"
Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
Ma konto 86 "Wynik finansowy"

Przepisy art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości stanowią, iż podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Przy czym, w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, zatwierdzenie tego sprawozdania musi być dodatkowo poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

Oznacza to, że niespełnienie warunku zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wydanie opinii negatywnej lub odmowa wydania opinii przez biegłego rewidenta (w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania sprawozdania badaniu) uniemożliwia dokonanie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto.

 
A.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Rozliczenie i podział wyniku finansowego za 2009 r.
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 
Na temat „Rachunkowość finansowa” czytaj także:
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60