otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zamknij
X
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ustalanie wyniku finansowego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Ustalenie wyniku finansowego w jednostce sporządzającej kalkulacyjny rachunek zysków i strat

Przykład

Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5

I. Założenia:

Założenia analogiczne jak w poprzednim przykładzie, przy czym jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Przeksięgowanie kosztów działalności operacyjnej (kosztów rodzajowych)
150.000 zł
49
40
2. Przeksięgowanie kosztów zarządu
45.000 zł
86
55
3. Przeksięgowanie kosztów sprzedaży
5.000 zł
86
/b>
52-7
4. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów
170.000 zł
70-0
86
5. Przeksięgowanie kosztu sprzedanych produktów
94.000 zł
86
70-1
6. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów
10.000 zł
74-0
86
7. Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów
7.000 zł
86
74-1
8. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych
25.000 zł
76-0
86
9. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych
38.000 zł
86
76-1
10. Przeksięgowanie przychodów finansowych
13.000 zł
75-0
86
11. Przeksięgowanie kosztów finansowych
14.000 zł
86
75-1
12. Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
1.000 zł
86
87

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Przykład

Ewidencję kosztów jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 5

I. Założenia:

1. Na koniec roku obrotowego salda poszczególnych kont jednostki (przed przeksięgowaniem) przedstawiały się następująco:

Nr konta
Nazwa konta
Saldo
Wn
Ma
52-7
"Koszty sprzedaży"
50.000 zł
 
55
"Koszty zarządu"
95.000 zł
 
70-0
"Sprzedaż produktów"  
450.000 zł
70-1
"Koszt sprzedanych produktów"
320.000 zł
 
75-0
"Przychody finansowe"  
3.000 zł
75-1
"Koszty finansowe"
17.000 zł
 
76-0
"Pozostałe przychody operacyjne"  
15.000 zł
76-1
"Pozostałe koszty operacyjne"
6.000 zł
 

2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 i sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Przeksięgowanie (rozliczenie) kosztów zarządu
95.000 zł
86
55
2. Przeksięgowanie (rozliczenie) kosztów sprzedaży
50.000 zł
86
52
3. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów
450.000 zł
70-0
86
4. Przeksięgowanie kosztu sprzedanych produktów
320.000 zł
86
70-1
5. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych
15.000 zł
76-0
86
6. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych
6.000 zł
86
76-1
7. Przeksięgowanie przychodów finansowych
3.000 zł
75-0
86
8. Przeksięgowanie kosztów finansowych
17.000 zł
86
75-1

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz
 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ustalanie wyniku finansowego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 
Na temat „Rachunkowość w przykładach liczbowych” czytaj także:
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl